Sökning: "trafikverket"

Visar resultat 1 - 5 av 590 uppsatser innehållade ordet trafikverket.

 1. 1. Upphandling under LOU-paraplyet : Offentliga upphandlingars utmaningar och fraktioner

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Ebba Simu; [2022]
  Nyckelord :LOU; anbud; upphandlingsförfarande;

  Sammanfattning : Att lägga ett anbud innebär mer eller mindre att giva ett erbjudande till eventuell kund. Idag används detta uttryck i folkmun vid upphandlingar av saker såsom byggprojekt, varor eller tjänster. LÄS MER

 2. 2. A Deep Learning Based Approach to Object Recognition from LiDAR Data Along Swedish Railroads

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Egil Morast; [2022]
  Nyckelord :Deep learning; DGCNN; LiDAR; Object recognition; Railroad; Automatisation; Sweden; Point cloud; Djupinlärning; DGCNN; LiDAR; Objektigenkänning; Järnväg; Automatisering; Sverige; Punktmoln;

  Sammanfattning : Malfunction in the overhead contact line system is a common cause of disturbances in the train traffic in Sweden. Due to the preventive methods being inefficient, the Swedish Transport Administration has stated the need to develop the railroad maintenance services and has identified Artificial Intelligence (AI) as an important tool for this undertaking. LÄS MER

 3. 3. Utvärdering av metod för beräkning av teoretiska sprickvidder för bestämning av tätningsresultat

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Adela Toranian; [2022]
  Nyckelord :Injektering; Inläckage; Srickzon; Deformationszon; Reologi; Bruk; Skärmgeometri; Injekteringskoncept; Grundvatten; Tätning;

  Sammanfattning : When constructing a tunnel, the main challenges are geotechnical and hydrogeological. In the working process the aim in tunneling is to secure the rock mass by sealing the mass before blasting. This is done by grouting. LÄS MER

 4. 4. Tillämpning av hållbarhetsaspekter i tidiga skeden inom trafikplanering

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Gabriel Kurt; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Åtgärdsvalsstudier (ÅVS) är en arbetsmetod som tillämpas av Trafikverket. Det är en förberedande studie som grundar sig på dialog mellan Trafikverket, kommuner och regioner och som går ut på att ta fram en rad åtgärder till ett problem utifrån ett helhetsperspektiv. LÄS MER

 5. 5. De vanligaste tillbuden vid vägarbeten och hur de kan förebyggas

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Ida Säterdahl; [2022]
  Nyckelord :arbetsmiljö; tillbud; trafiksäkerhet; vägarbete; Svevia; trafikverket;

  Sammanfattning : Vägnätet spelar en viktig roll för ett fungerande samhälle, men samtidigt innebär trafiken en stor risk. Globalt var trafikolyckor den vanligaste orsaken till barn och ungas död i åldern 5 – 29 år under år 2016. Samma år dog 1,35 miljoner människor i trafiken världen över. LÄS MER