Sökning: "Maja Hadzimusic"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Maja Hadzimusic.

 1. 1. Budget eller prognoser -eller både och?

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Dora Kis; Maja Hadzimusic; Cecilia Käck; [2007]
  Nyckelord :Budget; prognos; styrinstrument; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att studera huruvida prognoser är ett kompletterande eller konkurrerande verktyg till budgeten på tillverkningsföretag samt hur valet av styrverktyg kan ha påverkats av företagens interna och externa förutsättningar som dess organisationsstruktur, produktion och omvärld. Företagen vi har studerat visar på att prognosen inte är en konkurrent, utan ett komplement till budgeten. LÄS MER

 2. 2. Kontanter eller bankkort - en studie av privatpersoners betalningsvanor

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Institutionen för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Institutionen för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Institutionen för ekonomi

  Författare :Eva Andersson; Yue-Mei Chan; Maja Hadzimusic; [2006]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Transaktionskostnader återfinns i årsredovisningar där en del utav dessa utgörs av bankkort respektive kontanter. I Tyskland har Deutsche Bank lyckats minska transaktionskostnaderna för elektroniska bankkortsbetalningar till andra europeiska länder med 80 %. En ökad kortanvändning skulle minska kontanthanteringens kostnader. LÄS MER