Sökning: "Marcus Holmlund"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Marcus Holmlund.

 1. 1. Undantag av mervärdesskatt vid gemenskapsinterna förvärv : Dokumentationskrav, god tro och rättssäkerhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT; Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

  Författare :Daniel Ljung; Marcus Holmlund; [2008]
  Nyckelord :gif; gemenskapsinterna förvärv; dokumentationskrav; undantagsregeln; mervärdesskatt; god tro;

  Sammanfattning : Vid omsättning av varor ska svensk mervärdesskatt debiteras, vilket stipuleras i mervärdesskattelagen. Försäljning till andra EG-länder, s.k. gemenskapsinterna förvärv är undantagen svensk mervärdesskatt. LÄS MER

 2. 2. Svenska kvinnliga landskapsmålare och düsseldorfmåleriet vid 1800-talets mitt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för humaniora (HUM)

  Författare :Annie Lindberg; [2008]
  Nyckelord :Düsseldorfskolan; Landskapsmåleri; Kvinnliga konstnärer; 1800-tal;

  Sammanfattning : I denna uppsats har jag undersökt Josefina Holmlund som studerade i Düsseldorf under dess storhetstid i mitten av 1800-talet och Pamela Noréus som var elev till Marcus Larsson och anammade det düsseldorfska landskapsmåleriet. Jag har undersökt vad landskapet som motiv hade för betydelse för kvinnliga konstnärer. LÄS MER

 3. 3. En kartläggning av synen på intern kontroll ur ett revisorsperspektiv : Fyra ögon ser bättre än två

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för ekonomi; Karlstads universitet/Institutionen för ekonomi; Karlstads universitet/Institutionen för ekonomi

  Författare :Matilda Berggren; Charlotta Blomberg; Marcus Holmlund; [2006]
  Nyckelord :Revision; Intern kontroll;

  Sammanfattning : SammanfattningIntern kontroll innebär att företaget har system för kontroll, så att risken att det förekommer omedvetna fel och oegentligheter minskas. Systemet byggs oftast upp genom införandet av attestregler, rapportsystem samt en strukturerad ansvars- och arbetsfördelning i verksamheten. LÄS MER