Sökning: "Maria Mattiasson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Maria Mattiasson.

  1. 1. Nedskrivning av goodwill

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

    Författare :Maria Turpeenoja Mattiasson; Sandra Vainikka; [2010]
    Nyckelord :goodwill; impairment; impairment test; IFRS 3; IAS 36; goodwill; nedskrivning; nedskrivningsprövning; IFRS 3; IAS 36;

    Sammanfattning : .... LÄS MER