Sökning: "Maud Yvonne"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Maud Yvonne.

 1. 1. SD-Kvinnor & jämställdhetsparadoxen – en kvalitativ analys av ’Kvinnan’ i nationens tjänst

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Frida Bolin; Maja Widell; [2019-06-03]
  Nyckelord :‘Woman’; ‘Womanhood’; Performativity; Body politics; Sex Gender; Equality; Politics; Motherhood; Family; Nationalism;

  Sammanfattning : This thesis examines how the women’s association of the Swedish Democrats, SD-Kvinnor define the concept of the ‘Woman’ and use womanhood as a basis for their nationalistic political agenda. The thesis also examines if there is a specific notion of the ideal ‘Woman’ in ‘SD-Kvinnor’. LÄS MER

 2. 2. Sveriges mest ojämställda ämne? : en kritisk diskussion om jämställdhet och mäns förhållande till de genusvetenskapliga disciplinerna

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Genusvetenskapliga institutionen

  Författare :Axel Fagerholm; [2004]
  Nyckelord :män; manlighet; feminism; genusforskare; genusforskning; jämställdhet; Gender studies; Genusvetenskap; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to interogate the tension-laden relationsship between men (of the dominant classes and ethnicities) and feminism. Closely linked to this lies the question of how valid and relevant official Swedish goals of gender equality can be to the Centres for Women´s Studies and Gender Research in Sweden. LÄS MER