Sökning: "Motherhood"

Visar resultat 1 - 5 av 320 uppsatser innehållade ordet Motherhood.

 1. 1. Delar av en helhet. Tematisk interaktion mellan berättelserna i Sara Stridsbergs "Darling River"

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Snöfrid Sävborg; [2022-02-17]
  Nyckelord :Sara Stridsberg; Darling River; Lolita; Teman; Interaktiva metaforer; Themes; Interactive metaphors;

  Sammanfattning : This essay aims to examine how the different storylines in Sara Stridsberg’s "Darling River" interact and illuminate one another. To achieve this, it uses Max Black’s theory of interactive metaphors, and focuses on three thematic clusters: the sexualised child, victims, and perpetrators; captivity, freedom, and loneliness; and motherhood and motherlessness. LÄS MER

 2. 2. Agerande skörhet : Kropp och sårbarhet i arbetarförfattaren Inga Lena Larssons romaner Vattenpass, Vide ung och Födelsenatt

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Vera Ydrefelt; [2022]
  Nyckelord :Vulnerability; working-class literature; woman; body; class; agency; motherhood; Swedish welfare state; trauma; shame;

  Sammanfattning : This thesis explores the representation of female vulnerability in three working-class novels bythe lesser-known Swedish author Inga Lena Larsson (1907–1987), against the historicalbackground of the emergent Swedish welfare state. Larsson’s career as an author started in the30’s when she got a short story published in a magazine. LÄS MER

 3. 3. Fostersyn och modersideal i LVM - En diskursanalys av LVM-domslut som berör gravida missbrukande kvinnor och deras ofödda barn

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Ottilia Roth Gustafsson; Maja Emanuelsson; [2022]
  Nyckelord :discourse; compulsory care; addiction; pregnant women; unborn child; motherhood ideals; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to analyze different prominent discourses within Swedish compulsory care judgments (LVM) in relation to pregnant substance abusers and the unborn child, as well as examine how these different discourses relate to each other. The aim was furthermore to reveal existing expectations within the administrative law context in relation to the pregnant women and the unborn child. LÄS MER

 4. 4. ”Kallblodiga dubbelmördaren” och ”Våldsamma expojkvännen” : En kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys om hur Johanna Möller och Billy Fagerström gestaltas i lokalpress

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Anna Waktel; Matilda Kennerberg; [2022]
  Nyckelord :Brottsjournalistik; kvinnlig förövare; manlig förövare; genusteori; gestaltningsteori; kvantitativ innehållsanalys; kvalitativ innehållsanalys; lokal press.;

  Sammanfattning : This study examines how local newspapers frame female and male murderers. Thestudy specifies two murder cases that recieved a lot of media coverage, and themurderers are Johanna Möller and Billy Fagerström. LÄS MER

 5. 5. Attachment-Oriented Motherhood and the German New Right on Instagram

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för genusvetenskap

  Författare :Isabel Köhler; [2022]
  Nyckelord :Attachment Parenting; Intensive Motherhood; Respectability; White Femininity; The German New Right; Critical Discourse Analysis; Social Media Studies;

  Sammanfattning : In this thesis, I investigate the German-speaking attachment-oriented parenting community on Instagram. Focusing on a debate about new-right activities in the community, I analyze how motherhood (self-)conceptions were discursively entangled with questions of resistance to and tolerance of the new right. LÄS MER