Sökning: "Merkel"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade ordet Merkel.

 1. 1. En studie om mångkulturalism, interkulturalism, socialt kapital och utanförskap

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Solveiga Amin; [2019-03-19]
  Nyckelord :socialt kapital; arbete; klass; kultur; etnicitet; ideologi; utanförskap; mångkulturalism; interkulturalism;

  Sammanfattning : Inledning: 2011 förklarade regeringscheferna för de tre största EU- länderna Merkel, Sarkozyoch Cameron mångkulturalismen död. Europeiska kommissionen och Europarådet ett projektinitierade Intercultural Cities (ICC). LÄS MER

 2. 2. PATHOS. Eine textlinguistische Analyse zweier Reden von Angela Merkel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Isabelle Belas; [2019-02-25]
  Nyckelord :tyska; Angela Merkel; pathos; Rede; Videos; Transkripte; Flüchtlingspolitik;

  Sammanfattning : Nowadays the refugee policy is lively discussed in the public media. This essay examines the following: How does pathos appear in the speeches of Merkel? In the foreground is the rhetorical approach of Aristotle to pathos in the language of Merkel. In the theory chapter it is presented how pathos can occur in the speech. LÄS MER

 3. 3. "Budapest in Warzaw" eller en polsk palatsrevolution? : en fallstudie om avdemokratisering i Polen

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Amalia Holm Bjelke; [2019]
  Nyckelord :de-democratization; Poland; palace revolution; democracy; Merkel; European Union; democratic peace; hybridization; defect democracy; avdemokratisering; Polen; palatsrevolution; demokrati; demokratiindex; Europeiska Unionen; demokratisk fred;

  Sammanfattning : Taking off from a security related interest in de-democratization processes throughout Europe and the limited theoretical field thereof, this paper examines the political development in Poland 2008-2018. Through a comparison of the development in Poland and Hungary, the ambition is to identify what differs the de-democratization process of the two East European countries in regards to their communist past and in a broader sense to their current membership in the European Union. LÄS MER

 4. 4. „Wir schaffen das!“ : Den tyska förbundskanslern Angela Merkels inställning till flyktingkatastrofen 2015–2017

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Europastudier

  Författare :Elin Hesslefors; [2018]
  Nyckelord :Refugee crisis; Merkel; Ideas; Comparative analysis; discourse; European Studies; Europastudier; Social Sciences;

  Sammanfattning : In 2015 the world experienced the largest refugee crises of modern history. This thesis aims to study Angela Merkel’s approach to it 2015-2017 according to four themes: a) division of refugees within the European Union; b) security for German citizens and refugees; c) combat of reasons for refugees to escape; d) economical dimensions. LÄS MER

 5. 5. Organizational learning in a cross-sectoral collaboration towards sustainable development - A case study of a “Partnership for Sustainability”

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Annabell Merkel; Lennart Seidel; [2018]
  Nyckelord :organizational learning; cross-sectoral collaboration; sustainability; case study;

  Sammanfattning : In this research the empirical case of the “Partnership for Sustainability”, a long-term partnership between a major player in the German grocery retail industry and one of the biggest environmental organizations in Germany, was explored in order to gain an understanding of organizational learning processes within non-profit and business collaborations towards sustainability. Using existing theoretical concepts about organizational learning and sustainability in the field of cross-sectoral collaboration these fields of research are brought together. LÄS MER