Sökning: "Merkel"

Visar resultat 11 - 15 av 23 uppsatser innehållade ordet Merkel.

 1. 11. The Role of Personal Relationships in German-American Relations

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Leonie Beck; [2014]
  Nyckelord :Political Psychology; Personal Diplomacy; Transatlantic Relations; German-American Relations;

  Sammanfattning : For centuries, statesmen have engaged in personal encounters and correspondences with their political counterparts abroad and thereby exercised what can be called ‘personal diplomacy’ with the aim of influencing the other’s foreign policy. By tracing the use of this strategy in the history of the transatlantic relations between Germany and the United States of America from WWII to the present day, this research aims to analyze the applicability of the concept in this particular bilateral relationship and highlight the successes and failures of different statesmen’s attempts at exerting several types of power. LÄS MER

 2. 12. Merkel med NSA på andra sidan luren.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Andre Baltz; [2014]
  Nyckelord :Merkel; NSA; Surveillance; Discourse; Synopticon; Merkel; NSA; Övervakning; Diskurs; Synopticon;

  Sammanfattning : Title: Merkel with NSA on the telephoneThe aim of this essay is to study how Angela Merkel is being portrayed in context of NSAs surveillance in the Swedish newspapers Dagens Nyheter and Aftonbladet. The time period for the study is from the 24th of October to the 7th of November in the autumn of 2013. LÄS MER

 3. 13. "Madame non" : Rapporteringen om Angela Merkel i svenska och spanska tidningar på webben 2011-2012

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Ellinor Wennberg; Fernando Gonzalez; [2013]
  Nyckelord :Angela Merkel; framing theory; narrative role; media systems; Angela Merkel; gestaltningsteori; narrativ roll; mediepolitiska system;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen belyser hur Tysklands förbundskansler, Angela Merkel, representerades i svenska och spanska nyhets- och opinionsartiklar på webben mellan datumen 3 januari 2011 och 29 december 2012. Merkel blev en allt viktigare politiker inom EU i och med eurokrisen som tog fart år 2008, då Tyskland var ett av de länder som gav mest pengar till de stödlån som EU utfärdade till bland annat Spanien. LÄS MER

 4. 14. How leaders perceive it: European integration in central political speeches in the UK and Germany

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Lina Matulovic; [2013]
  Nyckelord :European integration; European politics; discourse analysis;

  Sammanfattning : The European integration process has been a relevant topic since the creation of the European Communities. Member states of the European Union have often formed its projections on the development of the institutions, either favoring further integration or disagreeing with it. LÄS MER

 5. 15. Produktägarens roll i Scrumprojekt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Rebecka Merkel; Kristina Wendel; [2013]
  Nyckelord :Produktägare; produktägarrollen; kompetens; egenskaper; projektresultat; beställare; Science General; Technology and Engineering; Business and Economics;

  Sammanfattning : Vår undersökning utgår från produktägaren som är en av de tre roller som innefattas i Scrum. Produktägaren beskrivs som en komplex roll och studien syftar till att identifiera egenskaper, kompetenser och ansvar för rollen så väl som vilken betydelse rollen har för ett lyckat projektresultat. LÄS MER