Sökning: "Mikaela Hänel"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Mikaela Hänel.

 1. 1. Samhällskunskapslärares upplevelser av misslyckande i sin yrkesutövning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Mikaela Hänel; [2021]
  Nyckelord :failure; relational pedagogy; social science; social science teacher; vulnerability; misslyckanden; relationell pedagogik; samhällskunskap; samhällskunskapslärare; sårbarhet;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen utforskar jag samhällskunskapslärares upplevelser av misslyckanden i sin yrkesutövning. Jag identifierar en slags kunskapslucka rörande misslyckanden där jag ser ett behov av att diskutera känsliga upplevelser. LÄS MER

 2. 2. Yrkeslegitimering – vilka problem ska lösas?: En studie om legitimering av undersköterskor och lärare

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Agnes Wiberg; Mikaela Hänel; [2017]
  Nyckelord :legitimering; professionalisering; styrning; lärare; undersköterska; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om förslag till legitimering av undersköterskor och lärare, och huruvida dessa kan tolkas som ansatser till professionalisering. Vidare intresserar vi oss för legitimering som statligt styrmedel och vilka problem man försöker lösa med det. LÄS MER