Sökning: "Mikrolån"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet Mikrolån.

 1. 1. Vad är utveckling? : en diskussion om förmåga och möjlighet i samband med utvecklingsprogram i Nicaragua

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Johanna Blidfors; [2018]
  Nyckelord :Nicaragua; landsbygd; Amartya Sen; Capability Approach; förmåga; frihet; utveckling;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen syftar till att bidra med en diskussion om utveckling och vad det kan innebära för olika människor. Studien bygger på fem halvstrukturerade intervjuer och deltagande observationer som genomfördes våren år 2017 i byn La Chorrera, Nicaragua. LÄS MER

 2. 2. Hållbarhetsintegration i banksektorn –en fallstudie om SEB

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Elena Arens; Daniel Larsson; [2015-06-23]
  Nyckelord :SEB; hållbar bank; hållbarhet inom banksektorn; hållbarhetsintegrering; ;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Banker har en viktig roll i ekonomin och samhället. De har inte enstor direkt miljöpåverkan, dock påverkar de indirekt genom att finansiera och investera iföretag som har miljöpåverkan. Detta har lett till att banker i viss mån tappat samhälletsförtroende. LÄS MER

 3. 3. Empowering women through an NGO chain : Assessing development from a knowledge transfer perspective

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Isabel Wahlgren; Sarah Bergh; [2015]
  Nyckelord :Non-Governmental Organization; NGO; Knowledge Transfer; Microfinance; Women; SHG; Empowerment; Sustainability; India; Poverty Alleviation.; Ideell organisation; kunskapsöverföring; mikrofinansiering; mikrolån; självhjälpsgrupp; Indien; fattigdom.;

  Sammanfattning : Over the last decades the topic of microfinance as a method to alleviate poverty has been debated to a large extent in the academic literature. In India, the method of Self-Help Groups (SHGs) is today widespread among Non-Governmental Organizations (NGOs) and has been proven to empower women economically and socially. LÄS MER

 4. 4. Expanding the Scale of a Social Enterprise : A case study on Tugende in Kampala, Uganda

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Melinda Laszlo; Yi Zhang; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis is a Minor Field Study (MFS) that aims to help the social enterprise Tugende, located in Kampala, Uganda, to expand its operational reach and capacity by adopting lean methods in its risk assessment process (RAP). Tugende offers individuals driving motorcycle taxis, called boda bodas (BB), microloans to promote ownership instead of renting. LÄS MER

 5. 5. Innovationsprocessen : från förnyelsebart material till produkt

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Products

  Författare :Christian Nielsen; [2013]
  Nyckelord :Innovation; Durapulp; Skogsindustri; Innovationsprocess; Forest industry; Innovation process;

  Sammanfattning : Det pågår idag en diskussion om klimatfrågor i världen. Ett uttryck för detta är målsättningarna inom EU inom ramen för teknologiplattformarna för skogsindustrier och deras Strategiska forskningsagenda, samt den motsvarande svenska Nationella forskningsagendan. LÄS MER