Sökning: "kostillskott"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet kostillskott.

 1. 1. Effekten av näringsbaserade program med syfte att förebygga och/eller behandla sår

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Andreas Karlsson; Oliver Rapp; [2018]
  Nyckelord :Näringsbaserade program; sårläkning; kostillskott; omvårdnadåtgärder; kvantitativ;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det finns många faktorer som påverkar läkningsprocessen. Personer med svårläkta sår upplever ett lidande som negativt påverkar vardagen. Ett tillgodosett energiintag är en viktig faktor för att optimera sårläkningen. Ett näringsbaserat program kan vara ett verktyg för att behandla sår. LÄS MER

 2. 2. Gymnasieelever och kosttillskott : En kvantitativ studie om kosttillskottsvanor hos gymnasieelever som går idrottsprogrammet 

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Igor Babic; [2017]
  Nyckelord :Kostillskott; gymnasieelever; hälsa; gym; energidryck;

  Sammanfattning : Syftet & frågeställning Syftet med detta självständiga arbete är att undersöka användandet av kosttillskott bland gymnasieelever som går idrottsprogrammet sista året. Frågeställningarna är: - Vilka kosttillskott använder gymnasieelever som går idrottsprogrammet? - Vad fick gymnasieelever som går idrottsprogrammet att börja använda de här kosttillskotten? Metod Studien baseras på en kvantitativ enkätundersökning vilket genomfördes på fem gymnasieskolor i södra Sverige. LÄS MER

 3. 3. Användning av kosttillskott bland styrketränande motionärer i MellanSvergie : Guds gåva eller djävulens spratt?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Emelie Lönn; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka om vuxna styrketränande personer i Mellansverige hade kunskap om de kosttillskott de konsumerade samt att undersöka den vanligaste anledningen för konsumtionen. För att besvara detta syfte blev metoden av kvantitativ ansats med enkät. LÄS MER

 4. 4. Har kombinationen av koffein, beta-alanin, kreatin och L-arginin någon prestationshöjande effekt på styrketränande individer? : Med en randomiserad, dubbelblind samt placebokontrollerad studiedesign.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Alexander Hedman; [2014]
  Nyckelord :Pwo; kreatin; koffein; beta-alanin; L-arginin;

  Sammanfattning : Bakgrund: Idag finns det en stor marknad som enbart fokuserar sig på kostillskott, vars uppgift är att få styrketränande människor att prestera maximalt. Många sätter idag sin tro på de preparat som säljs i kostillskottsbutiker, detta medför att försäljningen av kosttillskott under de senaste åren har ökat explosionsartat runt om i världen, inte minst i Sverige. LÄS MER

 5. 5. Kan 4 veckors beta-alaninsupplementering öka prestationen hos idrottare inom högintensiva sporter i jämförelse med placebo? : Examensarbete inom biomedicininriktning fysisk träning 180 hp

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Tichna Chaletorn; Maja Thun; [2014]
  Nyckelord :Beta-alanin; vätejoner; muskeltrötthet; placebo; kostillskott; presttionshöjande;

  Sammanfattning : I dagsläget finns det en hel del kosttillskott som lovar bättre prestation, men många av substraten har inte tillräckligt med forskning bakom dem som bevisar att de verkligen fungerar. Tre av de kosttillskotten där det finns mycket forskning på och har visat sig förbättra prestationen är kreatin, koffein och natriumbikarbonat. LÄS MER