Sökning: "Milos Vrsajko"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Milos Vrsajko.

  1. 1. Fysiska klädbutikers kamp mot e-handel : En granskning av de små fysiska butikernas konkurrensmedel gentemot e-handel

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet; Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

    Författare :Milos Vrsajko; Maja Fridsén; [2020]
    Nyckelord :Competitive tools; E-commerce; Physical stores; Clothing store; Retail mix; Konkurrensmedel; Enskild butik; E-handel; Modebutik; Konkurrensmedelsmixen;

    Sammanfattning : E-handeln växer mer och mer för varje år och det har aldrig någonsin varit lättare att köpa produkterän vad det är idag. För fysiska butiker är det därför viktigt att använda sina konkurrensmedel,marknadsföringsstrategier och handelsmiljö på rätt sätt för att överleva på marknaden och för attöverleva konkurrensen från den växande e-handeln. LÄS MER