Sökning: "Enskild butik"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden Enskild butik.

 1. 1. Fysiska klädbutikers kamp mot e-handel : En granskning av de små fysiska butikernas konkurrensmedel gentemot e-handel

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet; Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Milos Vrsajko; Maja Fridsén; [2020]
  Nyckelord :Competitive tools; E-commerce; Physical stores; Clothing store; Retail mix; Konkurrensmedel; Enskild butik; E-handel; Modebutik; Konkurrensmedelsmixen;

  Sammanfattning : E-handeln växer mer och mer för varje år och det har aldrig någonsin varit lättare att köpa produkterän vad det är idag. För fysiska butiker är det därför viktigt att använda sina konkurrensmedel,marknadsföringsstrategier och handelsmiljö på rätt sätt för att överleva på marknaden och för attöverleva konkurrensen från den växande e-handeln. LÄS MER

 2. 2. "Att vara eller icke vara?" : Identifiering ur ett medarbetarperspektiv inom dagligvaruhandeln

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Lilja Hirmiz; Stella Ekström; [2020]
  Nyckelord :Identifiering; identiet; engagemang; lojalitet;

  Sammanfattning : Syfte: Denna studie syftar till att undersöka på vilket sätt medarbetare inom dagligvaruhandeln kan identifiera sig med företaget. Studien ska även bidra till djupare förståelse för vilken betydelse identifiering, engagemang och lojalitet har inom dagligvaruhandeln. LÄS MER

 3. 3. Kvinnliga plus size konsumeneter : Upplevelse av Servicescape i fysiska klädbutiker

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Carolina Dahlin; Monika Strandlycke; Andrea Eriksson Palmgren; [2019]
  Nyckelord :female; plus size; consumer; servicescape; experience; physical clothing stores; integrated assortment; plus size department; kvinnliga; plus size; konsumenter; servicescape; upplevelser; fysiska klädbutiker; integrerat utbud; plus size avdelning;

  Sammanfattning : Plus size är ett växande kundsegment som idag har blivit i stort sett negligerat av klädbranschen både nationellt och internationellt. Med ett begränsat utbud och brist på inspirerande butiksavdelningar har allt fler konsumenter slutat att handla i fysisk butik och istället övergått till att handla på nätet. LÄS MER

 4. 4. A Water Resistant Film Forming Emulsion - The First Steps towards a Topical Preventive Product against Intertriginous Dermatitis

  Master-uppsats, Lunds universitet/Livsmedelsteknik och nutrition (master)

  Författare :Ida Moen Larsson; [2017]
  Nyckelord :pharmaceutical technology; läkemedelsteknologi; Technology and Engineering; Biology and Life Sciences; Chemistry;

  Sammanfattning : Intertriginous dermatitis (Intertrigo) is a skin disease caused by friction between adjacent skin surfaces. Heat and moisture induces an inflammation, causing pain and often secondary infections. The aim of this degree project was to develop a prototype for a topical film forming emulsion for patients suffering from Intertrigo. LÄS MER

 5. 5. Den fysiska modebutikens strategi för en högre konkurrenskraft : En granskning av den fysiska butikens konkurrensmöjligheter gentemot e-handel

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Elin Isaksson; Hanna Larsson; Filip Isaksson; [2016]
  Nyckelord :Konkurrensmedelsmixen; Konkurrensmedel; Enskild butik; E-handel; Modebutik;

  Sammanfattning : I dagens samhälle är det enkelt för konsumenter att klicka hem nya varor över internet, det är viktigt för butiker att integrera fördelarna med en fysisk butik tillsammans med fördelarna med e-handel. Detaljhandeln genomgår en förändring där nya tekniker gör det möjligt att enklare nå ut till den globala marknaden och för de aktörer som erbjuder sina produkter genom flera kanaler blir det lättare att nå en mer lönsam försäljning. LÄS MER