Sökning: "Mjukvaruutvecklare"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade ordet Mjukvaruutvecklare.

 1. 1. Finansiell projekthantering inom dataspel- och mjukvarubranschen - En studie om praktisk projekthanteringen och tillämpningen av finansiella prestationsmått

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Joel Johansson; Joel Hörnelius; [2020-07-01]
  Nyckelord :Finansiella prestationsmått; nettonuvärde; projekthantering; projektprocess; prenumerationsbaserad intäktsmodell; KPI; SaaS-bolag.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Mjukvarubranschen och spelindustrin är nära besläktade med varandra och grundar sig i stort på samma teknik varvid de möter likartade utmaningar. Båda branscherna har sett en transformation till att i högre grad bestå av större aktörer med snabb teknologisk utveckling och allt mer komplexa investeringsportföljer. LÄS MER

 2. 2. Programvaruutvecklingen efter GDPR : Effekten av GDPR hos mjukvaruföretag

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik

  Författare :Lisa Nord; [2020]
  Nyckelord :GDPR; Programvaruutveckling; General Data Protection Regulation; Dataskyddsförordningen;

  Sammanfattning : GDPR (General data protection regulation, generella dataskyddsförordningen) är en ny europeisk förordning som reglerar behandlingen av känsliga uppgifter samt det fria flödet av dessa inom EU. Förordningen utgör ett skydd för fysiska personer vid behandling av deras personuppgifter inom unionen vilket är en grundläggande rättighet. LÄS MER

 3. 3. Threat Awareness in Agile Environments : Creating a Developer-Driven Threat Modeling Process for Agile Software Development Teams

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :NICK NYMAN; [2020]
  Nyckelord :Security; Software security; Security processes; Threat awareness; Agile development; Agile methodologies; Agile teams; Developer-driven processes; Threat modeling; Threat modeling methods; Attack trees; Abuser stories; IT-säkerhet; Mjukvarusäkerhet; Hotmedvetenhet; Agil mjukvaruutveckling; Agila metoder; Agila team; Utvecklardrivna processer; Hotmodellering; Hotmodelleringsmetoder; Attackträd;

  Sammanfattning : Agile principles for software development are now the industry standard for innovative projects. Agile is often hailed for being flexible, but there is also a commonly held 'truth' that agile principles and software security do not work well together. LÄS MER

 4. 4. Barriärer och incitament för kunskapsöverföring vid komponentbaserad utveckling i R&D-Projekt : Fallstudie på SAAB AB

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Julia Braun; Josef Werner; [2020]
  Nyckelord :Komponentbaserat utveckling; inbyggda system; informationslogistik; kunskapsöverföring; återanvändning av komponenter; kunskapsöverföring över gränser;

  Sammanfattning : Verksamheter spenderar mycket resurser i sina kunskapshanterings processer. Syftet med knowledge management är att sprida kunskap och integrera den över specifika team-gränser. LÄS MER

 5. 5. Att behålla nödvändig kompetens inom företaget

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Marcus Korsgren; Viktor Svensson; [2019-06-25]
  Nyckelord :Tillväxtföretag; Mjukvaruutvecklare; Motivation; Intern marknadsföring; Strategic narratives;

  Sammanfattning : I dagens samhälle är personalen ett företags viktigaste resurs. Men hur ska mindretillväxtföretag kunna konkurrera, om samma kompetens, med stora bolags oändliga resursernär efterfrågan på kompetenta mjukvaruutvecklare ökar?Det finns olika sätt att konkurrera där ett är att lyckas behålla sina nuvarande anställda i syfteatt säkerställa innehavande av nödvändig kompetens inom företaget. LÄS MER