Sökning: "Mjukvaruutvecklare"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade ordet Mjukvaruutvecklare.

 1. 1. Att behålla nödvändig kompetens inom företaget

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Marcus Korsgren; Viktor Svensson; [2019-06-25]
  Nyckelord :Tillväxtföretag; Mjukvaruutvecklare; Motivation; Intern marknadsföring; Strategic narratives;

  Sammanfattning : I dagens samhälle är personalen ett företags viktigaste resurs. Men hur ska mindretillväxtföretag kunna konkurrera, om samma kompetens, med stora bolags oändliga resursernär efterfrågan på kompetenta mjukvaruutvecklare ökar?Det finns olika sätt att konkurrera där ett är att lyckas behålla sina nuvarande anställda i syfteatt säkerställa innehavande av nödvändig kompetens inom företaget. LÄS MER

 2. 2. The Challenges of adopting DevOps

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Gustav Lindström; [2019]
  Nyckelord :DevOps; Development and Operations; Continuous Integration; Continuous Delivery; Continuous Deployment; Software Development.; DevOps; Development and Operations; Continuous Integration; Continuous Delivery; Continuous Deployment; Mjukvaruutveckling.;

  Sammanfattning : In traditional Software Development Life Cycle, medium and large organizations tend to divide the activities of Operations and Development into separate departments. These groups often have a troublesome relationship because of different incentives during the software delivery process. LÄS MER

 3. 3. The Missing Link in Software Development : - A case study of a small software company and the interaction with its clients in joint software projects. 

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Anthony Mulot; Martin Dahlén; [2019]
  Nyckelord :Software Project; Project Management; Social Interactions; Barriers; Gap; Developers; Mjukvaruprojekt; Projektledning; Sociala interaktioner; Barriärer; Gap; Utvecklare;

  Sammanfattning : Introduction: The impact of software in today’s society is massive and the market is competitive. The clients are demanding tailor-made solutions, but the development is complex as software projects often fails. Usually, software developers and their clients have different professional backgrounds which creates barriers. LÄS MER

 4. 4. Comparing head- and eye direction and accuracy during smooth pursuit in an augmented reality environment

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Marcus Hogler; [2019]
  Nyckelord :Augmented reality; Eye tracking; Smooth pursuit; ;

  Sammanfattning : Smooth pursuit is the movement that occurs when the eyes meticulously follow an object in motion. While smooth pursuit can be achieved with a stationary head, it generally relies on the head following the visual target as well. During smooth pursuit, a coordinating vestibular mechanism, shared by both the head and the eyes, is used. LÄS MER

 5. 5. Stakeholder & Developer Communication Powered by Product Owners

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Jennifer Persson; [2019]
  Nyckelord :Communication; Software development; Inter-professional collaboration; Professional language; Product owner; Stakeholder; Developer; Kommunikation; Mjukvaruutveckling; Interprofessionellt samarbete; Yrkesspråk; Produktägare; Stakeholder; Utvecklare;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate the challenges and opportunities in the communication between software developers and their stakeholders, as well as the impact that the product owners have on the communication. The research was conducted using a case study approach, and data was mainly collected through observations andinterviews with product owners and software developers at the case company Kry. LÄS MER