Sökning: "Moa Persson"

Visar resultat 16 - 20 av 20 uppsatser innehållade orden Moa Persson.

 1. 16. Att tappa fotfästet : en litteraturstudie: Närståendes upplevelser och erfarenheter av att vårda en person som drabbats av stroke

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Moa Malmqvist Winge; Nova Persson; [2012]
  Nyckelord :stroke; stroke survivor; spouses; caring; informal caregiver; experiences; caregiver burden; caregiver support;

  Sammanfattning : Stroke är den tredje vanligaste dödsorsaken i Sverige och risken för att insjukna ökar med stigande ålder. Vid stroke har personen drabbats antingen av en infarkt eller av en blödning i hjärnan. Restsymtomen efter en stroke kan uttrycka sig på olika vis. Vanligaste symtomen är domningar eller förlamningar i ansikte, armar och ben. LÄS MER

 2. 17. Psykiatripersonals attityder gentemot personer med psykisk ohälsa

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Akademin för hälsa och arbetsliv; Högskolan i Gävle/Akademin för hälsa och arbetsliv

  Författare :Barbro Ågren; Moa Persson; [2011]
  Nyckelord :Mental illness; attitudes; stigmatization; health professionals; Psykisk ohälsa; attityder; stigmatisering; vårdpersonal;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka vårdpersonals (N=108) attityder gentemot personer med psykisk ohälsa samt se om skillnader i attityder fanns beroende på respondenternas utbildningsnivå och tidigare erfarenhet av psykisk ohälsa. Studien är en delstudie ur projekt Psykisk Ohälsa som har en prospektiv longitudinell design. LÄS MER

 3. 18. Som man ropar får man svar. En studie om kvinnligt ledarskap inom filmproduktion

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Moa Gammel; Kristina Persson; [2010]
  Nyckelord :leadership; gender; film producer; film industry; cultural production;

  Sammanfattning : The movie industry in Sweden is seen as a tight holding cluster where the different entities are being highly dependent on each other. There are also many different barriers to get a movie fully financed, and with the people in charged using arguments such as “quality”, which is not objective but in fact subjective. LÄS MER

 4. 19. INVASION DIREKTMARKNADSFÖRING

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Moa Essemyr; Frida Persson; [2007]
  Nyckelord :Direktmarknadsforing; Traditionella medier; Icke-traditionella medier; Massmarknadsforing; Medieval; Mediers egenskaper;

  Sammanfattning : Direct marketing is an area within marketing that is growing rapidly. Many companies has realised the benefits of using direct marketing, such as receiving direct response from customers and gaining a better customer relation. The growth within direct marketing means that traditional mass marketing today face harder competition than ever. LÄS MER

 5. 20. VåldtäktEn analys av förundersökningar, rättsfall och lagtext

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Moa Malviker Persson; [2006]
  Nyckelord :Procedural law;

  Sammanfattning : Brottet våldtäkt är ett grovt sexualbrott som kränker offrets integritet och person. Trots detta ser åtalsstatistiken mörk ut i Sverige. De flesta förundersökningar läggs ned eller leder till negativa åtalsbeslut. LÄS MER