Sökning: "Mobil säkerhet"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade orden Mobil säkerhet.

 1. 1. Network Authentication to the Physical World

  Master-uppsats, KTH/Kommunikationssystem, CoS

  Författare :Joakim Sandberg; [2018]
  Nyckelord :Authentication; Authorization; Accounting; Security applications; QR-code; door station; Validation Server; Authentication; Authorization; Accounting; Säkerhetsapplikationer; QR-kod; IoT; Door Station; Valideringsserver;

  Sammanfattning : Quick Response (QR) codes have been used for both non-authentication purposes and authentication & authorization of a user. The visual representation of a QR code requires a reader/decoder to convert the code to a readable resource for an application. LÄS MER

 2. 2. Android-användaren och appbehörigheter : Attityder och beteenden kopplat till säkerhet på mobilen

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik; Umeå universitet/Institutionen för informatik; Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Daniel Dahlberg; Tim Irmel; Jacob Forsström; [2018]
  Nyckelord :android; security; permission; mobile; attitude; app permissions; behavior; android; säkerhet; behörighet; mobil; beteende; attityd; appbehörigheter;

  Sammanfattning : The Android OS is ever growing on the global market, reaching more and more people. This have led to the distribution of millions of applications, that the Android user can interact with. However, the usage of Android apps is not risk free and there are various methods deployed by Google Play to protect the privacy of the Android owner. LÄS MER

 3. 3. Scan me – Ökad säkerhet med multifactor authentication : En undersökning om effekten vid ökad säkerhet i digitala identifierare

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medieteknik (ME)

  Författare :Isabelle Borgman; [2016]
  Nyckelord :multi factor authentication; two factor authentication; security triangle; digitala identifierare; användbarhet; funktionalitet; säkerhet; QR-läsare;

  Sammanfattning : Följande kandidatuppsats undersöker en applikation utifrån tre faktorer: säkerhet, användbarhet och funktionalitet. Arbetet tar fram en prototyp på en identifieringsapplikation som använder sig av QR-koder för att identifiera personer. Identifieringsprocessen är tänkt att fungera i t.ex. LÄS MER

 4. 4. Mobilbetalning och upplevd säkerhet : Hur många steg av verifiering krävs det för att en mobil betalningsmetod ska uppfattas som säker?

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik; Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Ahmed Dukale; Leonard Andersson; [2015]
  Nyckelord :mobilbetalning; verifiering; säkerhet; biometrisk identifikation; tillit; upplevd säkerhet;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is to examine how secure a mobile payment system is perceived to be depending on how many steps of verification it uses, and how the amount of time it takes to complete the verification affects the users perceived safety and usefulness of the system.The study is based on previous research done on mobile payment and human trust in technology, combined with an overview of the most used mobile payment systems in Sweden today. LÄS MER

 5. 5. Problem kring mobilforensik : En sammanställning om hur mobiltelefoner och forensiska verktyg hanterar kryptering, utvinning och molnlagring

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Joakim Lisander; Niklas Lyxell; [2015]
  Nyckelord :Forensik; IT-forensik; Mobil; Mobiltelefon; Mobil-forensik; Utvinning; data; utredning; Iphone; IOS; Android; Windows Phone; kryptering; skärmlås; säkerhet; informationssäkerhet;

  Sammanfattning : Mobiltelefoner innehåller idag en stor mängd information som är av stort forensiskt intresse. Att skydda informationen i sin telefon är en självklarhet för många och utvecklarna av de mobila operativsystemen lägger nu större vikt på säkerhet och skydd av information. LÄS MER