Sökning: "Multicem"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Multicem.

 1. 1. Nyckelfaktorer för Grön Innovation inom Bygg- och Anläggningssektorn

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Bogdan Kourinnoi; [2020]
  Nyckelord :Multicem; dry deep mixing; climate change mitigation; green innovation; sustainability; construction; Multicem; jordförstärkning; klimateffektivisering; grön innovation; hållbarhet; bygg- och anläggningssektorn;

  Sammanfattning : Bygg- och anläggningssektorn är ansvarig för en betydande del av Sveriges totala koldioxidutsläpp och står inför stora utmaningar när den nu skall försöka minska dess klimatpåverkan. Bygg- och anläggningssektorn behöver under det kommande decenniet hitta lösningar och arbetssätt som halverar sektorns totala koldioxidutsläpp. LÄS MER

 2. 2. Jämförelseanalys av tre olika bindemedel i grundstabiliseringspelare med hänsyn på CO2-utsläpp

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Mark Lundström; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I hela samhället pågår ett intensivt arbete med att minska klimatpåverkan. Ser man till det totala utsläppet av växthusgaser i Sveriges står byggindustrin för över tjugo procent i dagsläget. LÄS MER

 3. 3. Miljöpåverkan vid grundläggning i samband med vägbyggnad : En komparativ fallstudie av inblandningspelare, lättklinker, skumglas och cellplast (EPS) ur ett hållbart och ekonomiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Disa Brännmark; Desirée Cano Norberg; [2019]
  Nyckelord :Climate change; Environmental impact of construction industry; Foundation; Light filling; Deep soil mixing; Environmental product declaration; Life-cycle assessment; ISO 14000; Parisavtalet; Klimatförändringar; Sveriges miljömål; Byggbranschens miljöpåverkan; Grundläggning; Lättfyllning; Kalkcementpelare; Miljövarudeklaration; Livscykelanalys; ISO 14 000-serien;

  Sammanfattning : Jordens klimat varierar normalt över tid, men aldrig tidigare har klimatförändringarna varit så snabba och påtagliga. Stigande temperaturer, förhöjda havsnivåer och hotade ekosystem är till stor del en följd av människans miljöpåverkan som genom sitt utnyttjande av resurser och utsläpp bidrar till den utökade växthuseffekten. LÄS MER