Sökning: "Niklas Persson"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade orden Niklas Persson.

 1. 1. Hållbarhetskommunikationens komplexa värld

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Klara Persson; Fanny Vernerson; Niklas Forslund; [2020]
  Nyckelord :CSR; Greenwashing; Hållbarhetskommunikation; Teknologiföretag; Varumärkeskapital; Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Lönar det sig att ta rygg på insynspersoner? : Värderar marknaden olika beroende på befattning, storlek på bolaget och transaktionstyp?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Hugo Ivars; Niklas Persson; [2020]
  Nyckelord :Finans; insynshandel; abnormal avkastning; den effektiva marknadshypotesen; informationsasymmetri;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen syftade till att undersöka om insynshandel på den svenska marknaden genererar abnormal avkastning. Det syftades även till att undersöka vilken påverkan variablerna bolagsstorlek i form av stort och litet, insynspersonens befattning och transaktionstyp har på marknadens reaktion, mätt i abnormal avkastning. LÄS MER

 3. 3. The Dawn of Digital Classroom : Experiencing the English school subject through distance education during the covid-19 pandemic

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Niklas Persson; [2020]
  Nyckelord :English; upper-secondary school; distance education; CMC; teachers; students;

  Sammanfattning : As a result of the Covid-19 pandemic, peoples’ everyday lives have been affected, including the teachers and students in Swedish upper-secondary schools while teaching and learning English. Due to this, both parties have had to experience the English classroom in the shape of distance education through computer-mediated communication (CMC). LÄS MER

 4. 4. Slaget vid Klågerup : Historiekultur och historiebruk i anknytning till Sveriges sista bondeuppror

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Niklas Persson; [2019]
  Nyckelord :The Klågerup riots; culture of history; use of history; artefacts; enlistment; Scania; Klågerupskravallerna; historiekultur; historiebruk; artefakter; utskrivning; Skåne;

  Sammanfattning : The battle at Klågerup: Culture of history and the use of history in conjunction with Sweden’s last peasant uprising. During the early 1800’s the southern part of Sweden and its people was subjected to change in terms of agricultural management, also known as the great agricultural reform. LÄS MER

 5. 5. DEVELOPMENT OF A ROBUST CASCADE CONTROLLER FOR A RIDERLESS BICYCLE

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Niklas Persson; Tom Andersson; [2019]
  Nyckelord :control theory; riderless bicycle; labview; self-balance; signal processing; embedded system;

  Sammanfattning : A controlled riderless bicycle is desired for the purpose of testing autonomous vehicles ability to detect and recognise cyclists. The bicycle, which is a highly unstable system with complex dynamics have been subject to research for over a century, and in the last decades, controllers have been developed for autonomous bicycles. LÄS MER