Sökning: "Nils Rolf"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Nils Rolf.

 1. 1. ”Tideräkning” : En mikrohistorisk studie av den f.d. främlingslegionären Sven Bloms tankar, minnen och leverne efter sitt deltagande i det stora kriget.

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Carl Olsson; [2019]
  Nyckelord :Sven Blom; Svenska frivilliga; Svenska kolonin i Paris; Svenska Klubben; Svenska societeten; Mikrohistoria; Mentalitetshistoria; Rolf de Maré; Nils Dardel; Thora Dardel; Första världskriget; Mellankrigstiden; Främlingslegionen; Svenska främlingslegionärer; Svenskar i krig; Svenskar i Paris; Minnen efter krig; Dagböcker; Brev.;

  Sammanfattning : This essay examines the final part of the life of former volunteer foreign legionary Sven Blom, and is part of a project which started in 2017 with my first essay: Red Trousers and Watery Mud. : Sven Blom’s Experience of the First World War: a Case-study, which explores the Swedish volunteer Sven Bloms’ experience of the First World War in the French foreign legion. LÄS MER

 2. 2. Vargaslätten, ett trädgårdshistoriskt arbete, fokus 1989 - 2009

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)

  Författare :Cecilia Forsgren; [2009]
  Nyckelord :Vargaslätten; trädgårdshistoria; Cecilia Forsgren; Sigfrid Ericson; Nils-Olof Nilsson; Simlångsdalen; Breared; naturträdgård; skogsträdgård; woodland garden; nationalromantik; privatträdgård; trädgårdskonst; Vargaslätt;

  Sammanfattning : Vargaslätten is a 15 hectare large privet garden in Halland in the south-west of Sweden.In the beginning of the 1990s Gunnar O.Westerberg, the owner of Vargaslätten,commissioned a work from the young landscapearchitect, Rolf Efvergren, to writeVargaslätten – tillägnad naturen. LÄS MER