Sökning: "Nina List"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Nina List.

 1. 1. Patienters upplevelser i väntan på livsviktigt organ : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

  Författare :Josefine Hansson; Nina Tengdahl; [2020]
  Nyckelord :emotions; hope; organ transplant; patient experience; waiting list;

  Sammanfattning : Background: Organ transplantation is an established form of treatment applied worldwide, which saves many lives. There is however, an imbalance between supply and demand for organs, which means that the patients on the waiting list for organs often have to stay there for a long time. In worst case, they die before a suitable organ is found. LÄS MER

 2. 2. Den svenska budgivningsprocessen - misstankar och transparens

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS); Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Sandra Nilsson; Nina Hjelm; [2018]
  Nyckelord :Budgivning; Falska bud; bedrägeri; transparens;

  Sammanfattning : Vår studie behandlar lagrum, praxis och doktrin inom den svenska budgivningsprocessen. I Sverige är bud inte bindande och transparensen i systemet blir därmed av stor vikt. Att bud inte är bindande innebär att en potentiell köpare aldrig behöver stå fast vid sitt bud och säljare behöver heller aldrig sälja till ett visst pris. LÄS MER

 3. 3. Verktyg för effektiviserad provtagning på råvatten : Ett arbete utfört i samarbete med Laholmsbuktens VA & miljöförvaltningen i Halmstad

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Frida Johansson; Nina Larsen-Spasojevic; [2018]
  Nyckelord :groundwater; pollution; parameters; water sampling; raw water; Grundvatten; föroreningar; parametrar; vattenprovtagning; råvatten;

  Sammanfattning : The task of providing clean drinking water is made more demanding since pollutants have the ability to percolate into the groundwater. Because of the limited budget for drinking water monitoring and the high cost of drinking water contaminant analysis, it is of the highest importance to only analyze relevant contaminants. LÄS MER

 4. 4. Giraffens underarter : taxonomi och bevarande

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Nina Sjödell; [2017]
  Nyckelord :giraff; underart; giraffa camelopardalis; hot; bevarande;

  Sammanfattning : Giraffen (Giraffa camelopardalis) är världens högsta däggdjur och ett av Afrikas mest välkända djur. Den lever i Afrika söder om Sahara och trivs bäst i savannlandskap, där den lever av främst blad den plockar med sin långa tunga från i första hand olika typer av akacieträd. LÄS MER

 5. 5. Den europeiska identiteten : Komparativ studie mellan kommissionsordförande Barrosos syn på Europeisk identitet och EG/EU:s tidigare officiella hållning

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Nina Lindvall; [2012]
  Nyckelord :EU; identity; European identity; Barroso; Delanty; European Union; EU; identitet; europeisk identitet; Barroso; Delanty; Europeiska Unionen;

  Sammanfattning : What is the European Union (EU) and which countries should be part of it in the future? These questions became topical during the first part of the 21st century when political and geographical changes hasten the need to decide the nature of the European cooperation. In the European Constitution, that never come into force, the European values that a key role but was taken away in the succeeding Lisbon Treaty. LÄS MER