Sökning: "karriärhinder"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet karriärhinder.

 1. 1. Kvinnan iklädd grön uniform : En studie om militära kvinnors karriärupplevelser inom Försvarsmakten

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Statsvetenskap; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Karolina Volcz; Annie Hilmersson; [2022]
  Nyckelord :Swedish Armed Forces; gender; military women; career opportunities; career barriers; Försvarsmakten; genus; militära kvinnor; karriärmöjligheter; karriärhinder;

  Sammanfattning : Denna studie riktar ljus mot militära kvinnors karriärupplevelser. Således ämnar studien tillatt synliggöra faktorer som möjliggör och hindrar militära kvinnor i karriärutvecklingen inomFörsvarsmakten. Den metodologiska utgångspunkten är en kvalitativ ansats bestående avsamtalsintervjuer, kompletterat med en sekundäranalys. LÄS MER

 2. 2. Fartygschef och kvinna

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Nina Vinde; [2022]
  Nyckelord :fartygschef; gender; jämställdhet; karriärhinder; kvinnliga officerare; Försvarsmakten; chef till sjöss.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In the Swedish Armed Forces (SAF) only few female naval officers reach the position of Commanding Officer (CO) of a naval warship. This, even though the percentage of female officers in the Navy is high compared to the entire SAF. LÄS MER

 3. 3. Är karriärmöjligheter inom banksektorn lika oavsett bakgrund? En kvalitativ fallstudie om en Storbanks inkluderande mångfaldsarbete

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johanna Berg; Amanda Öberg; [2021-11-24]
  Nyckelord :chefskap ledarskap; etnisk mångfald; utländsk bakgrund; inkludering;

  Sammanfattning : Målet med Sveriges integrationspolitik är lika möjligheter och livschanser för alla i landet men samtidigt finns det tydliga exempel på när det är svårt för människor med utländsk bakgrund att etablera sig på arbetsmarknaden. Tidigare forskning konstaterar att arbetsgivaren spelar en avgörande roll i integrationen och att organisationens ledare innehar en stor roll i mångfaldsarbetet. LÄS MER

 4. 4. “Vad trevligt att få träffa VD:n!”- Ja, men det är hon här bredvid mig.“ -En kvalitativ studie om kvinnors upplevda karriärhinder inom banksektorn”

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Clara Hornbek; Mikaela Lindmark; [2021]
  Nyckelord :Career barriers; banking sector; female bank managers; gender; gender structures; experiences; Karriärhinder; banksektorn; kvinnliga bankchefer; genus; könsstrukturer; upplevelser;

  Sammanfattning : Women's participation in the labor market has increased significantly since the 1970s, but thediscussion about their absence from several top positions has long been relevant. The financialsector performs second-worst from a gender equality perspective. LÄS MER

 5. 5. Avsaknaden av kvinnliga ledare i byggbranschen : en undersökning om kvinnliga karriärhinder & anpassning hos kvinnor i en mansdominerad bransch

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Adam Hägg; Jacob Meczynski; [2021]
  Nyckelord :leadership; the construction industry; assimilation of leadership; ledarskap; byggbranschen; assimilering av ledarskap;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker huruvida kvinnliga ledare inom byggbranschen behöver anpassa sitt ledarskap mot maskulina normer. Den undersöker olika hinder som finns för kvinnor för att uppnå en chefsroll inom branschen. LÄS MER