Sökning: "Amanda Öberg"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Amanda Öberg.

 1. 1. Är karriärmöjligheter inom banksektorn lika oavsett bakgrund? En kvalitativ fallstudie om en Storbanks inkluderande mångfaldsarbete

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johanna Berg; Amanda Öberg; [2021-11-24]
  Nyckelord :chefskap ledarskap; etnisk mångfald; utländsk bakgrund; inkludering;

  Sammanfattning : Målet med Sveriges integrationspolitik är lika möjligheter och livschanser för alla i landetmen samtidigt finns det tydliga exempel på när det är svårt för människor med utländskbakgrund att etablera sig på arbetsmarknaden. Tidigare forskning konstaterar att arbetsgivaren spelar en avgörande roll i integrationen och att organisationens ledare innehar en stor roll i mångfaldsarbetet. LÄS MER

 2. 2. Vilken karaktär väljer du? : Karaktärsval i digitala spel och klädernas roll

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik; Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Elin Svensell; Amanda Öberg; [2021]
  Nyckelord :digital games; gender; character choice; clothes in games; game character; Digitala spel; kön; karaktärsval; kläder i spel; spelkaraktär;

  Sammanfattning : In this study we look at character choices in digital games, what causes them and more specifically how big of an impact the character’s clothing has on this choice, and how this differs between genders. Further, we also look at differences in how partially nude characters are perceived versus fully clothed characters, as well as how all of this affects the player's user experience. LÄS MER

 3. 3. Kommunens marknadsföring och inkluderande av marknadsföring i årsredovisningen : Hur innehållet i årsredovisningen kan tolkas som marknadsföring och varför det inkluderas

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Emma Lindberg; Charlotta Rydin; Amanda Öberg; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Predictors of Opinion Leadership in EU Affairs Among EU Interested Social Media Users

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Amanda Öberg; [2021]
  Nyckelord :European Union; Opinion Leadership; Public Communication; Citizen Engagement; European Public Sphere; Social Sciences;

  Sammanfattning : A recurring argument in scholarly literature is that the EU is suffering from a democratic deficit in which its institutional legitimacy is being questioned by the public. To remedy this issue and gain public legitimacy, the EU has over the last 20 years developed a public communications approach to engage citizens in European affairs and to create a European public sphere. LÄS MER

 5. 5. Den mobila bankkunden : En kvalitativ studie om kundrelationer och värdeskapande inom den svenska banksektorn.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Alicia Englund; Amanda Öberg; [2018]
  Nyckelord :Mobile customer; digitalization; customer relations; value; co-creation; Swedish banks.; Mobila kunden; digitaliseringen; kundrelationer; värdeskapande; kundens medverkan; svenska storbanker.;

  Sammanfattning : Titel: Den mobila bankkunden - En kvalitativ studie om kundrelationer och värdeskapande inom den svenska banksektorn.  Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur svenska storbanker arbetar med kundrelationer. LÄS MER