Sökning: "Digitala spel"

Visar resultat 1 - 5 av 283 uppsatser innehållade orden Digitala spel.

 1. 1. Vilken karaktär väljer du? : Karaktärsval i digitala spel och klädernas roll

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik; Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Elin Svensell; Amanda Öberg; [2021]
  Nyckelord :digital games; gender; character choice; clothes in games; game character; Digitala spel; kön; karaktärsval; kläder i spel; spelkaraktär;

  Sammanfattning : In this study we look at character choices in digital games, what causes them and more specifically how big of an impact the character’s clothing has on this choice, and how this differs between genders. Further, we also look at differences in how partially nude characters are perceived versus fully clothed characters, as well as how all of this affects the player's user experience. LÄS MER

 2. 2. Digitalisering, fallerande eller bestående? : En kvalitativ studie om hur lärare inom fritidshem förankrar den digitaliserade undervisningen i fritidshemmet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Pedagogik; Högskolan i Gävle/Pedagogik

  Författare :Madicken Johansson; Eric Wiklund; [2021]
  Nyckelord :Lärande; kompetens; datorspel; digitala hjälp- och läromedel; digitalisering; spelbaserat lärande; digitala medier och verktyg; digital lärande miljö.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare inom fritidshem förankrar sina resonemang kring begreppen digitalisering och spelbaserat lärande, samt kartlägga användning av digitala hjälp- och läromedel i skolans verksamheter. I studien har vi en utgångspunkt att se från ett sociokulturellt perspektiv genom hela arbetet. LÄS MER

 3. 3. Designval för virtuella karaktärer med artificiell intelligens och deras påverkan på spelupplevelsen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Medieteknik

  Författare :Simon Voss; [2021]
  Nyckelord :Player Experience; Realism; Logic; AI; Virtual Characters; LOD; Management; Resource Management; Video Games; Digital Games; Unity3D; Performance; Spelupplevelser; Realism; Logik; AI; Virtuella Karaktärer; LOD; Management; Resurshantering; Datorspel; Digitala Spel; Unity3D; Prestanda;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur spelupplevelsen i ett "management"-spel förändras om virtuella karaktärer agerar verklighetstroget i sina handlingar och val samt hur en spelutvecklare kan hålla nere påverkan på spelets prestanda och samtidigt bibehålla trovärdigheten hos spelets virtuella karaktärer. Resultat från tidigare forskning om AI-LOD har använts som grund i utvecklingen av en prototyp av ett "management"-spel som sedan testats av åtta deltagare följt av individuella intervjuer gällande deras upplevelser av och reflektioner kring spelet. LÄS MER

 4. 4. Lärares didaktiska val gällande digitala spel i matematikundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Festina Mehmeti; Johanna Söderström; [2021]
  Nyckelord :Matematik; digitala matematikspel; didaktiska val; motivation; samspel; utveckling; direkt feedback;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att genom intervjuer ta reda på lärares syfte vid användning av digitala spel i matematikundervisningen. Detta görs utifrån ett sociokulturellt perspektiv på lärande. LÄS MER

 5. 5. ”Det där är kanske ett roligt spel.” : Läromedelsanalys med fokus på matematikapplikationer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Katja-Melina Lukin; [2021]
  Nyckelord :applikationsutvärdering; digitala verktyg; förskola; matematik; värderingsram;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att utforma och tillämpa ett analytiskt ramverk för att granska och värderamatematikapplikationer för förskolan. Utgångspunkt har tagits i ett sociokulturellt perspektivpå lärande samtidigt har inspiration hämtats från läromedelsanalytiska koncept och modeller irelevant forskning. LÄS MER