Sökning: "Norwegen"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet Norwegen.

 1. 1. ZWEITSPRACHERWERB UND SPRACH-EINSTELLUNG IM STANDARD-DIALEKT-UMFELD. Eine soziolinguistische Studie von Lernenden aus Schweden und Norwegen in der Deutsch-schweiz

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Lea Späti; [2021-11-22]
  Nyckelord :tyska; master; Zweitspracherwerb; Spracheinstellung; Sprachgebrauch; Sozio-linguistik; Schweizerdeutsch; Standarddeutsch; Diglossie; Deutschschweiz; Schweden; Norwegen;

  Sammanfattning : EnglishSecond language acquisition and language attitudes in a standard-dialect environment. Swedes and Norwegians in German-speaking Switzerland.The simultaneous acquisition of Swiss German and Standard German in a standard-dialectal en-vironment such as German-speaking Switzerland poses a huge challenge for L2 learners. LÄS MER

 2. 2. Det sjuka benet och de friska människorna : en studie av osteoporos och osteoartrit i kvarteret Banken 1 i Visby

  Kandidat-uppsats, Högskolan på Gotland/Institutionen för kultur, energi och miljö

  Författare :Stefanie Hedén; [2012]
  Nyckelord :Osteoporosis; osteoarthritis; Visby; archaeology; osteology; medicin; Middle Ages; Trondheim; Wharram Percy; Osteoporose; Osteoarthrose; Visby; Archäologie; Osteologie; Medizin; Mittelalter; Trondheim; Wharram Percy; Osteologi;

  Sammanfattning : This essay deals with the diseases osteoporosis and osteoarthritis in a medieval population from Visby in Sweden. The aim has been to evaluate to what extent and in what way these diseases have influenced the people of a relatively large harbour town during the Middle Ages. LÄS MER

 3. 3. Tysk smak för svensk mat : en beskrivning av tyska turisters efterfrågan på svensk mat och matupplevelser 

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Kalmar/Handelshögskolan BBS

  Författare :Hanna Hägg; [2009]
  Nyckelord :tourism; food tourism; swedish food; german tourists; tourism export; experiences; food experiences; tourismus; kulinarische tourismus; schwedisches essen; deutsche touristen; tourismusexport; erlebnisse; esserlebnisse; turism; matturism; svensk mat; tyska turister; turismexport; upplevelser; matupplevelser;

  Sammanfattning : Det internationella resandet till Sverige har sedan 1991 ökat med nästan 100 procent. Nästan 35 procent av all turism är utländsk konsumtion, där Tyskland näst Norge är Sveriges viktigaste utlandsmarknad. Var fjärde utländsk turist är tysk och exportdelen inom turismen i Sverige anses vara mer utvecklingsbar än den inhemska delen. LÄS MER

 4. 4. Kompetenzentwicklung im Bankwesen Schwedens und Norwegens : Eine Untersuchung innerhalb und zwischen der FöreningsSparbank und der SR-Bank

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för ekonomi

  Författare :Charlotte du Puy; [2006]
  Nyckelord :Kompetenzentwicklung;

  Sammanfattning : ZusammenfassungDieser Aufsatz behandelt das Thema Kompetenzentwicklung. Der Problemhintergrund ist, dass man Tendenzen finden kann, dass Dienste und Waren immer kompetenzintensiver werden, das bedeutet, dass grösserer Inhalt in den Diensten und in den Waren kompetenzbasiert ist. LÄS MER

 5. 5. Sea ice dynamics in time and space : based on upward looking sonar, satellite images and a time series of digital ice charts

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Kjell B.-E. Olsson; [1992]
  Nyckelord :geography; physical geography; sea ice dynamics; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Efter ett förslag från Norsk Polarinstitutt (NPRI) utvecklades en ankrad, uppåttittande sonar (ULS) av Christian Michelsen Institut i Bergen. Genom att kombinera istjockleksdata från detta instrument med isdriftsdata, vanligtvis från ett par satellitbilder, kan man få en uppskattning av isvolymtransporten, inom ett lokalt område. LÄS MER