Sökning: "Oktavillusionen"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Oktavillusionen.

 1. 1. Oktavillusionen - ett fenomen som kan reduceras? : En studie kring hur visuell stimuli och olika lyssningslägen påverkar hörselsinnet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information

  Författare :Kate Nyman; [2011]
  Nyckelord :Ljud i spel; lyssningslägen; oktavillusionen; perception;

  Sammanfattning : Ljud är resultat av händelser i den fysiska världen. Därför är det viktigt att en spelare får rätt ljudinformation om omgivningen i ett datorspel vid tillfällen då visuell hjälp inte finns att tillgå. LÄS MER

 2. 2. Kan ett synintryck upphäva en ljudillusion? : En undersökning av oktavillusionen kopplad till visuella stimuli i form av noter

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

  Författare :Emelie Fredell; [2006]
  Nyckelord :Oktavillusionen; Diana Deutsch; ljud; musik; noter; perception; kognition; psykoakustik;

  Sammanfattning : The present study origins from Diana Deutschs work with the octave illusion and investigates if musically trained subjects can give a more correct perception of the octave illusion if their visual senses also get stimulated in form of scores.Ten subjects, with over 20 years experience playing an instrument, participated in the investigation. LÄS MER