Sökning: "Olof Lundgren"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Olof Lundgren.

 1. 1. Analys av vegetationen i brandområdena 2018

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Lisa Lundgren; Karin Lindqvist; Simon Ene; Oskar Ahlstedt; Sandra Norberg; Olof Lood; Maria Haglund; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med projektet var att analysera och kartlägga vilken typ av vegetation som brann under skogsbränderna sommaren 2018. Geografiskt informationssystem, GIS, nyttjades för att analysera den geografiska data som användes för att få fram vegetationsfördelningar i brandområdena. LÄS MER

 2. 2. On local regularity of multifractional Brownian motion : Hurst function estimation using a first difference increment estimator

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Författare :Olof Lundgren; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Multifractional Brownian motion is a type of stochastic process with time-varying regularity. The main focus of this thesis is estimation of the pointwise regularity of such processes. The need for accurate estimation of the pointwise regularity is necessary as time series are assumed to be multifractional Brownian motion. LÄS MER

 3. 3. Kärnkrafen och klimatet : En studie om kärnkraft som ett alternativ för minskade koldioxidutsläpp

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Nationalekonomi; Umeå universitet/Nationalekonomi

  Författare :Robin Bredal; Olof Lundgren; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Hur påverkar bonusar investeringsstrategin i ett företag?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Olof Lundgren; Claes Berntsson; [2012-06-29]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Inledning: Det debatteras i media om att bonusar leder till kortsiktighet, att företagsledare medvetet väljer bort långsiktiga investeringar för att uppnå kortsiktiga vinster. Det har också debatterats om huruvida större bonusar till chefer leder till högre lönsamhet för aktieägarna. LÄS MER

 5. 5. Sophisticated Capital Budgeting Techniques – A study of the interaction between the degree of sophistication in capital budgeting techniques and investment horizon of Swedish firms

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Olof Lundgren; Claes Berntsson; [2012-06-29]
  Nyckelord :Sophisticated capital budgeting techniques; Investment horizon; Short-termism; Hurdle rates; Degree of sophistication;

  Sammanfattning : This paper contributes to the research regarding capital budgeting techniques and its interaction to the investment horizon of Swedish firms. Prior empirical studies have been unable to establish any clear relationship between the degree of sophistication in capital budgeting practices and investment horizon of a firm. LÄS MER