Sökning: "Olof Pettersson"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Olof Pettersson.

 1. 1. Does the design of CEO equity-based compensation contracts mitigate agency costs? Evidence from the U.K.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Axel Olof Persson; Filip Pettersson; [2019-08-09]
  Nyckelord :Equity-based compensation; Opportunistic behaviour; Audit fees;

  Sammanfattning : MSc in Accounting and Financial Management.... LÄS MER

 2. 2. Ljuddesignens påverkan på spelarupplevelse : En utforskande analys av ljuddesigners arbetsmetoder och den resulterande ljudbildens effekter på spelupplevelse

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för elektronikkonstruktion

  Författare :Olof Pettersson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna studies syfte var att undersöka sambandet mellan spelljuddesigners arbetsmetoder, målsättningar och tankegångar under produktionstiden och hur ljudbilden i det slutgiltiga spelet upplevs av såväl publik som speljournalister. En enkät med frågor om ljudet i utvalda spel skickades ut och tog emot över hundra svarande och recensioner samlades i och sammanställdes för att få en bild över vad allmänheten ansåg om spelens ljud. LÄS MER

 3. 3. "Vi jobbar ändå på en myndighet va" : Hur klarspråk tillämpas på Försäkringskassan ur ett praktikerperspektiv

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Olof Pettersson; [2015]
  Nyckelord :klarspråk; myndighetsspråk; praktiker; skrivnormer; aktivitetsteori;

  Sammanfattning : Förutsättningarna för att skriva klarspråk kan variera från organisation till organisation. Syftet med denna uppsats är att undersöka organisationsspecifika förutsättningar för tillämpning av klarspråkets skrivråd på Försäkringskassan. LÄS MER

 4. 4. Södra Skogsägarna ekonomisk förening - implementering av en ny koncernstrategi -

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Simone Pettersson; Matilda Persson; [2015]
  Nyckelord :strategi; strategiimplementering; aspekter; förändring;

  Sammanfattning : Titel: Södra Skogsägarna ekonomisk förening - implementering av en ny koncernstrategi - Författare: Matilda Persson och Simone PetterssonHandledare: Arne Söderbom Examinator: Jan-Olof MüllerUppsatsnivå: Kandidatuppsats - företagsekonomiSeminarium: 2014-05-25Syfte: Syftet med vår studie är att beskriva och analysera strategiimplementeringen på Södra utifrån valda aspekter. Detta för att skapa förståelse för hur dessa påverkar och kan påverka implementerings utfall. LÄS MER

 5. 5. Klarspråkets effekter för myndighetsspråk : En studie av utformning och effekter av ett autentiskt klarspråksarbete

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Olof Pettersson; [2014]
  Nyckelord :klarspråk; klarspråksarbete; språklagen; systemisk-funktionell grammatik; sfg; textanalys; enkät; myndighetsspråk; kommunikation;

  Sammanfattning : I Sverige är det lag på att myndigheter ska kommunicera vårdat, enkelt och begripligt. Arbetet med att utifrån dessa kriterier göra samspelet mellan myndigheter och medborgare så effektivt som möjligt kallas för klarspråksarbete. LÄS MER