Sökning: "Online spelande"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade orden Online spelande.

 1. 1. Dagliga sociala interaktioner för att öka studenters sociala välmående i digitala lärmiljöer

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Julius Albiz; Lisa Balzar; [2021]
  Nyckelord :social interaktion; välmående; digitala lärmiljöer; högre utbildning; onlinespel;

  Sammanfattning : Forskning tyder på att covid-19-pandemin har påverkat studenters välmående negativt. Studenter som har studerat hemma under pandemin är mer stressade, känner mer ångest och känner sig ensamma samtidigt som symptom som tyder på depression förvärras. LÄS MER

 2. 2. Att spela online-spel som kvinna : En kvalitativ studie om kvinnors upplevelser av sitt online-spelande

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Matilda Kotkamaa; [2020]
  Nyckelord :online-gaming; community; prejudice; coping; achievement; online-spel; gemenskap; fördomar; coping; prestation;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen var att få större förståelse för kvinnors upplevelser av deras online-spelande. Studien baserades på 10 semi-strukturerade intervjuer som sedan analyserades med en tematisk analysmetod för att hitta gemensamma mönster hos kvinnorna som deltog. LÄS MER

 3. 3. Sociala interaktioner i video-slots : En kvalitativ studie om intresset för sociala interaktioner i video-slots och hur det kan utformas för att skapa en bra spelupplevelse samt om det kan bidra till en sundare spelstil

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Wilmer Ahlgren; Henrik Johansson; [2019]
  Nyckelord :Qualitative study; user experience; hedonic motivation system; gamification; internal motivation; video-slots; gambling abuse; Kvalitativ studie; användarupplevelse; hedoniska motivationssystem; spelifiering; inre motivation; video-slots; spelmissbruk;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka om det finns ett intresse för sociala interaktioner i video-slots och hur det i sådana fall kan utformas för att ge användarna en bra användarupplevelse. Onlinekasinon är den spelform som har ökat mest i popularitet i Sverige senaste åren och video-slots är den speltyp som växer mest. LÄS MER

 4. 4. Visuell återkoppling i casinospel : Visuell återkoppling påverkar spelandet i casinospel

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Hanna Bjarre; Matilda Richardsson; [2019]
  Nyckelord :Gambling; Online gambling; Visual feedback; Animations; Slot Machine; Behavior; Popup-window; Risk-taking; Spelande; Online spelande; Visuell återkoppling; Animationer; Enarmad bandit; Beteende;

  Sammanfattning : Nya casinon dyker upp allt oftare och spelberoende är ett återkommande ämne i nyheterna. Trots alla nya onlinecasinon finns det inga studier idag som undersöker hur den visuella aspekten av dessa onlinespel påverkar spelarna. LÄS MER

 5. 5. I feel different when I play : A study of self esteem and well-being in MMO-playing young adults

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Linnea Lesslie; Michelle Kuba; [2019]
  Nyckelord :Gaming; MMO; young adults; self esteem; discrepancy; well-being;

  Sammanfattning : The current study aimed to investigate if there was a difference in self esteem of Swedish young adults when they were playing MMO (Massively Multiplayer Online Games) compared to when they were not playing. Moreover, the purpose was to explore whether any discrepancy in self esteem was associated with well-being and/or the amount of time spent gaming. LÄS MER