Sökning: "Organizational identity"

Visar resultat 1 - 5 av 269 uppsatser innehållade orden Organizational identity.

 1. 1. Middle Managers as Silence Breakers and Voice Givers? A Critical Analysis of Middle Managers' Role in Supporting non-heterosexual Employees

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Nina Alisa Rogler; Viktoria Kandler; [2019]
  Nyckelord :middle managers; voice; silence; non-heterosexual employees; LGBTI; Business and Economics;

  Sammanfattning : Even though many companies are actively trying to improve the working conditions for non-heterosexual employees one can still recognize a lack of awareness for the importance of including them into the workforce. This frequently results in non-heterosexual employees feeling the need to be silent about their sexual identity and not making their voices heard in an organizational context. LÄS MER

 2. 2. ”Det var inte den specialiseringen som det är idag… man var generalist” En studie om de sociala arbetets förändringar

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Emma Andersson; Viktoria Petrovska; [2019]
  Nyckelord :social work; social work changes; social work development; professional practice; social workers professional identity;

  Sammanfattning : The social work has change from a voluntary dedication to an established profession. Social work is a profession in constant change and development. This study is about how social work has changed over time and how these changes have affected social workers professional practice. Our study highlights the changes in Sweden in the last 30 years. LÄS MER

 3. 3. Existerar finkulturella och populärkulturella medarbetare? : En kvalitativ studie om medarbetares bakgrund och museums organisationsidentitet

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Jenny Mildton; Linnéa Brisling; [2019]
  Nyckelord :Pierre Bourdieu; high culture; popular culture; Nationalmuseum; ABBA the museum; organizational identity; Pierre Bourdieu; finkultur; populärkultur; Nationalmuseum; ABBA the museum; organisationsidentitet;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att studera relevansen av Pierre Bourdieus teorier idag genom att undersöka om bakgrunden hos individer påverkar vem som arbetar på ett fint – gentemot ett populärkulturellt museum och om denna distinktion uttrycker sig i museernas organisationsidentiteter. För att samla in empiriskt material genomfördes fyra semistrukturerade intervjuer med personer på ledande positioner från Nationalmuseum och ABBA the museum. LÄS MER

 4. 4. I jakten på den billiga hyresrätten : en fallstudie av det kommunala handlingsutrymmet att ställa krav på låga hyresnivåer vid markanvisning i Stockholm och Göteborg

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Gabriel Traneborn; [2019]
  Nyckelord :hyresrätt; handlingsutrymme; bostadsregim; stigberoende; aktiv markpolitik; markanvisning; inkluderande bostadsbyggande; finansialisering;

  Sammanfattning : I frånvaron av en nationellt sammanhållen bostadspolitik står kommunerna med ett tungt ansvar att sörja för sina invånares rätt till en bostad. Som konsekvens av allmännyttans förändrade roll behöver kommunerna i högre grad förlita sig på att marknaden ska bidra med lösningarna. LÄS MER

 5. 5. 180 HP eller 180 i bänkpress? - En fallstudie om akademiseringen av officersprofessionen och förändringen av befälssystemet

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Gustav Alé Svensson; Jonas Glädt; [2019]
  Nyckelord :Reform Management; Communication Discrepancy; Attitude Toward Change; Military; Public Sector;

  Sammanfattning : Throughout the past decade, the Swedish Armed Forces have undergone substantial changes. However, the decisions made have been heavily debated and publicly criticized. As of 2008, in order to become an officer of the Swedish Military, new recruits must obtain a bachelor's degree (a total of 180 credits) in Military Science. LÄS MER