Sökning: "Patricia Man"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden Patricia Man.

 1. 1. What is missing in The Kite Runner? : Replacing motherhood with fatherhood through the absence of mothers and the presence of fathers

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Patricia Said; [2019]
  Nyckelord :gender roles ; neopatriarchy; exclusion;

  Sammanfattning : This essay uses The Kite Runner, a well-known novel written by Khaled Hosseini in 2003, to analyse what is missing in the novel. Much of the previous research has discussed Hosseini and the main characters' roles as well as the important part of the settings to discover unseen messages. LÄS MER

 2. 2. Hur ser man bråk? : en studie om visuella representationer av bråk

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Miranda Rampe; Patricia Tuvesson; [2019]
  Nyckelord :Fraction; Visual representations; Representations; Five sub-constructs of fraction; Teachers perspectives; Teachers reasoning; Conceptual understanding; Bråk; visuella representationer; representationsformer; fem aspekter av bråk; lärares synsätt; lärares resonemang; begreppsförståelse;

  Sammanfattning : I denna studie undersöker vi matematiklärares olika synsätt utifrån deras erfarenheter kring visuella representationer och aspekter av bråk. Lärare intervjuades om en uppsättning problem som deras elever fick lösa, vilka var de metoderna som användes. LÄS MER

 3. 3. Welcome to KTH: designing a tool for sustainable integration of international students : Case Study

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Patricia Klobusická; [2019]
  Nyckelord :International students; Social Integration; Integration; Assimilation; Design; Interaction Design;

  Sammanfattning : This study aims to present a design for a tool for sustainable integration of international students at KTH in Stockholm, Sweden. Integration has 3 main parts, social integration which is interaction with natives, structural which is concerned with a civic number, a job, and last but not least cultural integration which deals with customs, traditions, and religion. LÄS MER

 4. 4. Språket i svenska podcaster: en studie av manligt och kvinnligt språk

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Allmän språkvetenskap

  Författare :Patricia Loggarfve; [2018]
  Nyckelord :sociolingvistk; manligt språk; kvinnligt språk; stereotyper; samtalsstil; podcaster; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Abstract Sedan 70- och 80-talet har det forskats kring manligt och kvinnligt språk, främst genom samtal. Forskare har kommit fram till att män och kvinnor har olika samtalsstilar och att olika stereotyper finns rådande manligt och kvinnligt språk. LÄS MER

 5. 5. Bidrar antalet köpta ROT- och RUT-arbeten till ojämlikheter i inkomst?

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Nationalekonomi

  Författare :Anton Sjödin Wågberg; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sverige är ett land som strävar efter trygghet; vi har gratis skola, kraftigt subventionerad sjukvård och man får arbetslöshetsersättning vid arbetslöshet. Trots detta har en mindre del av befolkningen fått en allt större del av inkomsterna, ojämlikheterna i inkomst har ökat. LÄS MER