Sökning: "Patrik Carlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden Patrik Carlsson.

 1. 1. Diversification Attributes of Dutch REITs During Recessions:Return, Standard Deviation and Liquidity Characteristics

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Tom Bergstrom; Patrik Carlsson; [2020]
  Nyckelord :REITs; Netherlands; Real Estate; Mixed-Asset Portfolio; Liquidity; Performance; Diversification; REITs; Nederländerna; Fastigheter; Investeringsportfölj; Likviditet; Diversifikation;

  Sammanfattning : The objective of this thesis is to determine the performance of Dutch REITs and liquidity aspects during recessions and economic upswings as well as correlation with other asset classes to gain further knowledge in the field ofreal estate investment and asset performance during certain time periods. This is achieved through a quantitative analysis of historical daily returns, standard deviation and transaction volume of shares regarding REITs and other assets that usually pertain to an investor’s portfolio. LÄS MER

 2. 2. Middle powers and the rise of China : A case study of Swedish policy formulations with respect to China

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för juridik, ekonomi, statistik och politik; Högskolan Väst/Avd för juridik, ekonomi, statistik och politik

  Författare :Nadja Friborg; Patrik Carlsson; [2019]
  Nyckelord :Middle Power | China | Sweden | Middle-Power Theory | Foreign Policy |;

  Sammanfattning : The world is currently experiencing a power transition along with China's rise as a superpower. The decline of the United States as the unipolar world-leader is one of the great debates in international relations theory. However, this debate has focused on great powers and left out the role of the middle powers. LÄS MER

 3. 3. Styrning av jämställdhet hos en myndighet –En studie av Riksbanken

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anne Carlsson; Patrik Keller Ruuth; [2018-08-14]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Ägandekoncentrationens inverkan på kapitalstruktur –En studie på svenska noterade företag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Stina Carlsson; Patrik Hammarstrand; [2018-08-07]
  Nyckelord :Ägandekoncentration; kapitalstruktur; svenska företag; noterade företag; pecking-orderteorin; trade-offteorin; agentteori; soliditet;

  Sammanfattning : Bakgrund och Problem: Forskningen om kapitalstruktur är ett omfattande och omskrivet område. I forskningen om kapitalstruktur nämns ofta ägarstruktur och ägandekoncentration som betydande faktorer. Båda begreppen handlar om ägarförhållande men betydelsen skiljer sig. LÄS MER

 5. 5. Moms på bostadshyra : möjliga effekter på bostadsmarknaden

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Emma Wigren; Patrik Carlsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sveriges bostadsmarknad upplevs i nuläget redan som ansträngd med hänsyn till att bemöta efterfrågan hos befolkningen. I förhållande till befolkningsmängden hade Sverige lägst produktionstakt av bostäder i Norden under 2000-talet fram till 2016. LÄS MER