Sökning: "Peder Eklöv"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Peder Eklöv.

 1. 1. Den osminkade sanningen -En lönsamhetsanalys av en sminkavdelning i dagligvaruhandeln

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Peder Eklöv; Johanna Karp; Tomas Runeman; [2012-02-08]
  Nyckelord :ABC-kalkyl; Activity Based Costing; Värdekedja; Value Chain; Svinn; ;

  Sammanfattning : Titel: Den osminkade sanningen - En lönsamhetsanalys av en sminkavdelning idagligvaruhandelnBakgrund och problem: Svinn i detaljhandeln innebär problem för lönsamheten idetaljhandelns organisationer. Om en fullständig kostnadskalkyl görs på en avdelning idetaljhandeln som idag är lönsam, framstår avdelningen därefter fortfarande som lönsam?Syfte: Syftet med studien är att, med hjälp av en kalkyl, göra en analys på lönsamheten på ensminkavdelning i en dagligvarubutik, samt att jämföra detta resultat med liknande underlagfrån en jämförbar butik. LÄS MER

 2. 2. Utformning av en arbetsmodell för införande av lean inom sjukvården : En fallstudie på Gävle sjukhus

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för teknik och byggd miljö; Högskolan i Gävle/Institutionen för teknik och byggd miljö

  Författare :Tommy Eklöv; Peder Bergström; [2008]
  Nyckelord :Logistik; Lean; lean inom sjukvården; ;

  Sammanfattning : Att införa lean principer inom sjukvården är ett relativt nytt område. Landstinget i Gävleborg och Gävle sjukhus är intresserade av att korta ner sina vårdköer med hjälp av logistiska metoder och lean production principer. Detta på grund av att vårdköerna på bland annat urologmottagningen på Gävle sjukhus bara växer. LÄS MER

 3. 3. Utformning av en arbetsmodell för införande av lean inom sjukvården : En fallstudie på Gävle sjukhus

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för teknik och byggd miljö; Högskolan i Gävle/Institutionen för teknik och byggd miljö

  Författare :Peder Bergström; Tommy Eklöv; [2008]
  Nyckelord :Logistik; Sjukvård; Lean production; Arbetsmodell;

  Sammanfattning : Att införa lean principer inom sjukvården är ett relativt nytt område. Landstinget i Gävleborg och Gävle sjukhus är intresserade av att korta ner sina vårdköer med hjälp av logistiska metoder och lean production principer. Detta på grund av att vårdköerna på bland annat urologmottagningen på Gävle sjukhus bara växer. LÄS MER