Sökning: "Pentadanalys"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet Pentadanalys.

 1. 1. Memesens motiv : en pentadanalys av vaccinrelaterade memes under covid-19-pandemin

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Caroline Lloyd; Lina Buhre; [2021]
  Nyckelord :Memes; Covid-19; Reddit; Pentaden; Dramatismen; Anti-vaxxer; Pro-vaxxer; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker vilka motiv som präglar memes relaterade till vaccinationsdebatten inom kontexten covid-19. De två grupperna i debatten, anti-vaxxers som är emot vaccin respektive pro-vaxxers som är för vaccin, analyseras utifrån ett urval av fem memes tillhörande varje grupp. LÄS MER

 2. 2. KISSIES.SE- ETT ÄKTA, FIKTIVT SKÅDESPEL PÅ NÄTET : En klassisk retorikanalys ackompanjerad med endramatistisk pentadanalys av hur bloggerskan Kissie skapar trovärdighet i sina blogginlägg.

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Olivia Josefsson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Främlingsfientlighetens grogrund : en pentadanalys av Jimmie Åkessons tal i Almedalen 2014

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Markus Bergman; [2015]
  Nyckelord :retorik; dramatism; pentad; Kenneth Burke; främlingsfientlighet; Sverigedemokraterna; Almedalen; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : I föreliggande uppsats genomförs en pentadanalys, i syftet att studera dels på vilket sätt – om alls – det manifesteras en främlingsfientlighet hos Sverigedemokraterna, dels vilka motiv och vilken världsbild partiets ordförande, Jimmie Åkesson, blottlägger. Den retoriska artefakten utgörs av det anförande Åkesson höll i Almedalen 2014. LÄS MER

 4. 4. Det är inte vi som har brutit mot mänskliga rättigheter : En kriskommunikationsanalys av fallet TeliaSonera utifrån Kenneth Burkes pentadanalys

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Avdelningen för retorik

  Författare :Lars Dagnell; [2014]
  Nyckelord :retorik; pentadanalys; teliasonera; Kenneth Burke; kriskommunikation; situational crisis communication theory;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Den levande staden : En retorisk studie av motiv i Per Anders Fogelströms Mina drömmars stad

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Avdelningen för retorik

  Författare :Susanne Qvist; [2013]
  Nyckelord :Fogelström; Kenneth Burke; Dramatism; Pentadanalys;

  Sammanfattning : Jag har i denna uppsats, med hjälp av Kenneth Burkes pentadmodell, undersökt motiv i Per Anders Fogelströms Mina drömmars stad. För att analysera framställningen av individens förhållande till samhället har jag även använt mig av Burkes identifikationsbegrepp och hans tanke om att syften bakom människors och karaktärers handlingar kan bottna i en strävan efter rening av en skuld vi bär inom oss. LÄS MER