Sökning: "Petter Ehn Wingårdh"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Petter Ehn Wingårdh.

 1. 1. Går det att slå spelbolagen? – En undersökning av effektiviteten på oddsmarknaden för fotboll i Italien

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statistiska institutionen

  Författare :Petter Ehn Wingårdh; [2017]
  Nyckelord :odds; multinomial logistisk regression; mlogit; marknadseffektivitet; fotboll; Serie A; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : Effektiviteten på oddsmarknaden för fotboll i Italien undersöks. Frågeställningen är huruvida spelbolag tar hänsyn till allmänt tillgänglig information på ett effektivt sätt när de bedömer sannolikheter för matchutfall. Regressionsbaserade tester kan inte motbevisa svag och semistark effektivitet. LÄS MER

 2. 2. Flyktingar och regional ekonomisk tillväxt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Petter Ehn Wingårdh; John Kjellgren; [2016]
  Nyckelord :Flyktingar; immigration; regional tillväxt; paneldata; Business and Economics;

  Sammanfattning : I den här studien undersöks huruvida andelen flyktingar som tas emot i Sveriges län påverkar den regionala ekonomiska tillväxten. Vi använder oss av paneldataregressioner för att se om andelen flyktingar som mottagits av ett län haft någon påverkan på dess tillväxt i bruttoregionprodukt (BRP) per capita. LÄS MER