Sökning: "Pontus Kozan"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Pontus Kozan.

  1. 1. Tävlingsmoment i idrott och hälsa

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

    Författare :Pontus Kozan; Linnea Månsson; [2021]
    Nyckelord :Elever; idrott och hälsa; idrottsundervisning; konkurrens; tävlingsmoment.;

    Sammanfattning : Kunskapsöversikten analyserar tävling i ämnet idrott och hälsa. Syftet är att belysa tävlingsmomentet i undervisningen inom ämnet idrott och hälsa med inriktning mot grundskolans senare år och gymnasieskolan. LÄS MER