Sökning: "Press maintenance"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden Press maintenance.

 1. 1. Hantering av returasfalt för ökad återvinning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Viktor Larsson; Karl Negrell; [2021]
  Nyckelord :Asfalt; återvinning; siktning; föryngring; granulathantering; provkroppar; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Hållbar utveckling är ett mål för samtliga branscher men även för landet och världen. Byggnationen av infrastruktur och bostäder står i dagsläget för omkring 40% av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser, vilket innebär att stora förändringar krävs för att nå de uppsatta klimatmålen till år 2045, alltså att Sverige inte skall ha några nettoutsläpp av växthusgaser. LÄS MER

 2. 2. Hur borde biologiska läkemedel användas för optimal behandling av Crohns sjukdom

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Fredrik Bob; [2021]
  Nyckelord :Crohn’s disease; biological medicines; immunomodulators; Crohn s combination therapy;

  Sammanfattning : Bakgrund: Crohns sjukdom är en form av inflammatorisk tarmsjukdom som kännetecknas av kronisk histologisk inflammation, en autoimmun sjukdom som inte är medicinskt botbar men det finns olika medicinska terapier som kan kontrollera symtomen. Det förekommer omväxlande perioder med skov och lugn, operation behövs ibland, medicineringen är konstant och alla dessa faktorer leder till försämrad livskvalitet. LÄS MER

 3. 3. Livscykelkostnad för presshärdningsugnar: Utveckling av ny beräkningsmodell

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Alexander Lindmark; Axel Bertilsson; [2021]
  Nyckelord :livscykelkostnad; beräkningsmodeller; presshärdningsugnar;

  Sammanfattning : In today´s automotive industry new technologies are being used to create as environmentally friendly and crash proof cars as possible. These techniques do often have high investment costs and require advanced equipment. To determine if an investment is profitable different calculation methods are being used. LÄS MER

 4. 4. Samverkan inom tågsystemet : En kvalitativ studie av Getingmidjans delprojekt TORA

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier; KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Matilde Österholm; Felicia Heiligers; [2020]
  Nyckelord :Samverkan; Tågsystem; Tågoperatörer; Konkurrens; Resenärer; Trafikverket; Samordning; Samarbete; Tåg; Banarbete; Trafikinformation; Resenärshantering; Trafik;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att analysera effekterna av samverkan kring resenärshantering. Sveriges tågsystem står inför stora utmaningar till följd av eftersatt underhåll av järnvägen. LÄS MER

 5. 5. Self-Learning Methodology for Failure Detection in an Oil- Hydraulic Press : Predictive maintenance

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Diego Alonso Guillen Rosaperez; [2020]
  Nyckelord :Signal Processing; Deep Learning; Machine Learning; Predictive Maintenance; Anomaly Detection.; Signalbehandling; djupinlärning; maskininlärning; förutsägbart underhåll; upptäckt av avvikelser.;

  Sammanfattning : Deep Learning methods have dramatically improved the state-of-the-art across multiple fields, such as speech recognition, object detection, among others. Nevertheless, its application on signal processing, where data is frequently unlabelled, has received relatively little attention. LÄS MER