Sökning: "RNA virus"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade orden RNA virus.

 1. 1. Development of a novel quantitative PCR analysis method for HIV-1

  Master-uppsats, Lunds universitet/Tillämpad biokemi; Lunds universitet/Teoretisk kemi

  Författare :Anna-Malin Hallberg; [2021]
  Nyckelord :HIV; PCR; primers; probes; virus; detection; blood plasma; pathogen; biological pharmaceutical; protein-based pharmaceutical; genotype; subtype; RT qPCR; extraction; TaqMa; RNA virus; cross-dimer; applied biochemistry; tillämpad biokemi; Biology and Life Sciences; Technology and Engineering; Chemistry;

  Sammanfattning : Biological pharmaceuticals are the answer to many severe diseases of today’s society. Some of these are protein-based drugs and can be produced from human blood plasma. In order to guarantee the safety of patients, absence of any pathogens needs to be ensured. LÄS MER

 2. 2. Role of Potato mop-top virus RNA-TGB in pathogenesis and synergism with Colombian potato soil-borne virus

  Magister-uppsats, SLU/Dept. Of Plant Biology

  Författare :Jana Sondermann; [2020]
  Nyckelord :potato mop-top virus; colombian potato soil-borne virus; potato; south america;

  Sammanfattning : Potato is one of the most important food crops in the world, providing staple food to variety of cultures around the globe. Due to its importance, pathogens affecting its production have a considerable impact on local economies, mainly in developing countries where the production relies on small farms. LÄS MER

 3. 3. Förekomst av antikroppar mot Sindbis och flavivirus hos hästar i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Agnes Björnström; [2020]
  Nyckelord :Sindbisvirus; Tick-borne encephalitis virus; West Nile virus; Usutuvirus; häst; fåglar; myggor;

  Sammanfattning : Sindbisvirus (SINV) är ett positivt enkelsträngat RNA virus tillhörande genus Alfavirus inom familjen Togaviridae. SINV finns i många delar av världen och orsakar sjukdom hos människor i bland annat Sverige, Finland och Ryssland. I Sydafrika har viruset även kopplats samman med sjukdom hos hästar. LÄS MER

 4. 4. Diagnostik av fästingburen encefalit med ReaScan® TBE IgM : Metodverifiering av ett snabbtest för detektion av antikroppar mot fästingburet encefalitvirus

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Isabella Augustsson; [2020]
  Nyckelord :Tick-borne encephalitis virus; tick-borne encephalitis; lateral flow assays; ReaScan® TBE IgM; Fästingburet encefalitvirus; fästingburen encefalit; laterala flödesanalyser; ReaScan® TBE IgM;

  Sammanfattning : Fästingburet encefalitvirus (TBEV) är ett RNA-virus som tillhör genuset flavivirus. Vid en TBEV-infektion är feber, trötthet, allmänpåverkan samt huvudvärk och muskelvärk vanligt förekommande symtom. Viruset överförs via saliven från fästingar under de första minuterna efter fästingbett. LÄS MER

 5. 5. Characterization of nsP-specific nanobodies targeting Chikungunya and Semliki Forest Virus

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Klara Andersson; [2020]
  Nyckelord :virologi; chikungunya virus; nanobodies;

  Sammanfattning : Viral infections are constantly increasing and impose a large threat to the public health. Alphaviruses are responsible for several animal and human diseases and have a large medical importance with few treatments available today. Alphaviruses are small, spherical single stranded RNA viruses, and are most often transmitted by mosquito vectors. LÄS MER