Sökning: "Rakel"

Visar resultat 1 - 5 av 63 uppsatser innehållade ordet Rakel.

 1. 1. Barnmorskan som klok väktare av den första stunden – en kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats,

  Författare :Rakel Sahlberg; [2020-01-30]
  Nyckelord :barnmorska; väktare; den första stunden; dynamik; relation;

  Sammanfattning : Background: The first meeting between child and mother creates the first and mostimportant relationship in the child’s life. Today, there is limited research on midwifes’experiences of the first moment after childbirth. LÄS MER

 2. 2. Evidensbaserad logopedisk intervention av grammatiska svårigheter och nedsatt diskursförmåga vid afasi : En systematisk kunskapsöversikt av behandlingsmetoder

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi; Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi; Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi

  Författare :Rakel Söderberg; Sofie Asp; Lisette Arvidzon; [2020]
  Nyckelord :aphasia; stroke; discourse; aphasia intervention; SLP; grammatical impairment; afasi; stroke; diskurs; grammatiska svårigheter; behandlingsmetod; riktlinjer;

  Sammanfattning : Aphasia is defined as an acquired language impairment and is often caused by stroke. The impairment can affect the person in many ways depending on the severity, and lasting effects often have a negative impact on the persons participation and communication. LÄS MER

 3. 3. I Sverige är det självklart att alla ska få säga vad de tycker : En kvalitativ textanalys av demokratiska värderingar i läromedel för årskurs 4–6

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Simon Ärlebrandt; Rakel Brandt; [2019]
  Nyckelord :Värdepedagogik; Demokratiska värderingar; Läroböcker; Demokrati;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka och beskriva hur de grundläggande demokratiska värderingarna förmedlas i lärobokstexter i samhällskunskap för mellanstadiet. Enligt läroplanen är det en av skolans uppgifter att förmedla och förankra demokratiska värderingar hos eleverna, och då är det intressant att undersöka hur dessa värderingar förmedlas i de texter som eleverna läser. LÄS MER

 4. 4. Samverkan, en magisk uppkomst? : En studie kring skolkuratorers och lärares upplevelser av samverkan och förutsättningar för samverkan inom skolan.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Socialt arbete; Högskolan i Gävle/Socialt arbete

  Författare :Rakel Bylund; Sara Löfstrand; [2019]
  Nyckelord :Cooperation; Interprofessional; School counselor; School social work; Teacher; elevhälsa; lärare; samverkan; skolkurator; tvärprofessionell;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka och beskriva hur skolkuratorer respektive lärare upplever samverkan mellan deras professioner, vilka förutsättningar som ges till denna samverkan utifrån arbetssituation, arbetsgivare och yrkesutbildning samt hur detta skulle kunna utvecklas. Studiens empiri utgörs av semistrukturerade kvalitativa intervjuer med fyra skolkuratorer och två grundskollärare. LÄS MER

 5. 5. Ambulanssjuksköterskors upplevelse av kommunikation via Rakel-systemet och kommunikationskanalen för räddningstjänst, ambulans, polis och SOS

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Magdalena Larsson; Sandra Toroczkay; [2019]
  Nyckelord :Raps; Rakel; Ambulance; Communicationsystem; Communication; Cooperation; Caring; Raps; Rakel; Ambulans; Kommunikationssystem; Kommunikation; Samverkan; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att kunna kommunicera på ett säkert och enkelt sätt är en förutsättning för att kunna samverka och utföra en säker och snabb insats vid olycka. Syfte: Att beskriva ambulanssjuksköterskors upplevelse av kommunikation via Rakel-systemet och kommunikationskanalen för räddningstjänst, ambulans, polis och SOS (RAPS). LÄS MER