Sökning: "Rakel"

Visar resultat 1 - 5 av 68 uppsatser innehållade ordet Rakel.

 1. 1. Barnmorskan som klok väktare av den första stunden – en kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats,

  Författare :Rakel Sahlberg; [2020-01-30]
  Nyckelord :barnmorska; väktare; den första stunden; dynamik; relation;

  Sammanfattning : Background: The first meeting between child and mother creates the first and mostimportant relationship in the child’s life. Today, there is limited research on midwifes’experiences of the first moment after childbirth. LÄS MER

 2. 2. Evidensbaserad logopedisk intervention av grammatiska svårigheter och nedsatt diskursförmåga vid afasi : En systematisk kunskapsöversikt av behandlingsmetoder

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi; Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi; Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi

  Författare :Rakel Söderberg; Sofie Asp; Lisette Arvidzon; [2020]
  Nyckelord :aphasia; stroke; discourse; aphasia intervention; SLP; grammatical impairment; afasi; stroke; diskurs; grammatiska svårigheter; behandlingsmetod; riktlinjer;

  Sammanfattning : Aphasia is defined as an acquired language impairment and is often caused by stroke. The impairment can affect the person in many ways depending on the severity, and lasting effects often have a negative impact on the persons participation and communication. LÄS MER

 3. 3. Automatic Differential Diagnosis Model of Patients with Parkinsonian Syndrome : A model using multiple linear regression and classification tree learning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Tillämpad kärnfysik; Uppsala universitet/Tillämpad kärnfysik

  Författare :Rakel Löwe; Ida Schneider; [2020]
  Nyckelord :PET; Parkinsonism; Parkinsonian syndrome; multilinear regression; classification tree;

  Sammanfattning : Parkinsonian syndrome is an umbrella term including several diseases with similar symptoms. PET images are key when differential diagnosing patients with parkinsonsian syndrome. In this work two automatic diagnosing models are developed and evaluated, with PET images as input, and a diagnosis as output. LÄS MER

 4. 4. The key factors in meeting the evolving customer values in Swedish retail, an omni-channel perspective

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktutveckling

  Författare :Rakel Sieradzki; Elsa Sollbe; [2020]
  Nyckelord :Omni-channel; Swedish retail; Internet of Things; Customer value; Value-driven; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The retail industry is in an ongoing transformation with new customer behaviors. In an omni-channel environment, multiple channels are integrated and the customer has a more central role within retail. LÄS MER

 5. 5. Pojke eller flicka, spelar det någon roll i förskolan? : Kvalitativ intervjustudie där förskollärare och barnskötare redogör för sitt normkreativa arbete i förskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Rakel Nordström; Sara Persson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER