Sökning: "Road 56"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Road 56.

 1. 1. Förekomst av mikroplast i dagvatten : En jämförande studie av dagvatten från vägtrafik och konstgräs i Uppsala

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Yvonne Trinh; [2019]
  Nyckelord :microplastic; storm water; road traffic; artificial turf; Uppsala; emission factor; mikroplast; dagvatten; vägtrafik; konstgräsplan; Uppsala; emissionsfaktor;

  Sammanfattning : Material av plast är praktiska och användbara, vilket medför att de återfinns i många produkter som används i vardagen. På grund av dess egenskaper har framställning av produkter och användning av plast ökat sedan massproduktionen av plast började. Mikroplast definieras som plastobjekt med en storlek mindre än 5 millimeter. LÄS MER

 2. 2. Förseningstimmar på mötesseparerade 2+1-vägar : Hur förseningskostnaden påverkas av ombyggnad till 2+2-väg i relation till investeringskostnaden

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Farah Hamadi; Viktor Wallin; [2019]
  Nyckelord :2 1-road; 2 1-route; 2 2-way; 2 2-route; meeting separated road; meeting-free road; delay hours; delay cost; reconstruction; Swedish Transport Administration; Region East; 2 1-väg; 2 1-sträcka; 2 2-väg; 2 2-sträcka; mötesseparerad väg; mötesfri väg; förseningstimmar; förseningskostnad; ombyggnad; ombyggnation; Trafikverket; Region Öst;

  Sammanfattning : Från slutet av 1990-talet har en stor mängd av de icke-separerade 13 meter breda vägarna byggts om till mötesseparerade vägar, där trafiken i varje riktning separeras med en mittremsa. Mötesseparerade vägar har varit ett mycket lyckat projekt för trafiksäkerheten och bidragit med en stor minskning av svårt skadade och döda i trafiken. LÄS MER

 3. 3. Produktivitet vid GROTskotning beroende på sätt att GROTanpassa avverkningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Författare :Leif Westerlund; [2016]
  Nyckelord :tidsstudie; biobränsle; skogsbränsle; grenar och toppar;

  Sammanfattning : Biobränslen har i många år ökat i Sveriges energimix. Den största potentialen för fortsatta ökningar bedöms finnas i kategorin oförädlade trädbränslen vilka i dagsläget består till ca 50% av grenar och toppar (GROT) från föryngringsavverkningar. Ett antal studier pekar på att uttaget kan öka avsevärt. LÄS MER

 4. 4. Carbon footprint and packaging logistics within freight transports: a case study

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Anna-Karin Andersson; [2016]
  Nyckelord :Freight transport; environmental impact; carbon footprint; load factor; packaging logistics; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The emissions from the global freight transport sector are continuously growing in a rapid pace. The rise in the transport sector has increased competition and many industries today operate with a just-in-time practise. This has led to a decline in load factor and an increase of empty transports. LÄS MER

 5. 5. Introduction of Autonomous Vehicles in the Swedish Traffic System : Effects and Changes Due to the New Self-Driving Car Technology

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Fasta tillståndets fysik; Uppsala universitet/Fasta tillståndets fysik

  Författare :Felicia Bohm; Klara Häger; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Vehicles that are able to drive partly or fully without human interaction are called autonomous. Several companies work towards an implementation on the commercial market. LÄS MER