Sökning: "Samordning"

Visar resultat 16 - 20 av 537 uppsatser innehållade ordet Samordning.

 1. 16. Samordnat planförfarande : en förenkling?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för Matematik, Data- och Lantmäteriteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för Matematik, Data- och Lantmäteriteknik

  Författare :Patricia Ahonen; Karin Heimdal; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Samordnat planförfarande reglerar hur samråd, kungörelse och granskning kan förenklas och samordnas med ett ärende som prövas enligt väglagen eller lagen om byggande av järnväg. Samordnat planförfarande infördes i plan- och bygglagen 1 jan 2015. Tidigare har förfarandet reglerats som ett enkelt förfarande. LÄS MER

 2. 17. Användning av filformatet IFC i byggprojekt

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Trinh Tran; Rifqa Al-sammaraie; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Byggnadsinformationsmodellering (BIM) kan utföras med olika programvaror som används av de olika aktörerna i ett byggprojekt. BIM medför flera fördelar för byggprocessen som till exempel modelleringsfördelar, tekniska fördelar och ekonomiska fördelar. LÄS MER

 3. 18. Arbetslagsledarens uppdrag - distribuerat ledarskap i gymnasieskolan

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Sandra Aadalen; [2019]
  Nyckelord :Teacher team leaders; Distributed Leadership; Upper Secondary School; Analysis of Power; Arbetslagsledare; Distribuerat ledarskap; Gymnasieskolan; Maktanalys; Skolutveckling; Utbildningsledning;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur arbetslagsledarrollen är utformad genom intervjuer och uppdragsbeskrivningar på de kommunala gymnasieskolorna i en svensk storstadskommun. Studien utgår från ett socialkonstruktionistiskt perspektiv och kritisk teori genom Foucault, i form av maktanalys. LÄS MER

 4. 19. Ämnesövergripande arbetssätt –ur ett lärarperspektiv igymnasieskolan : En empiristyrd tematisk analysstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Bertil Lundell; [2019]
  Nyckelord :interdisciplinary working methods; integrated curriculum; integrated science; interdisciplinary collaboration; teacher collaboration; thematic instruction; upper secondary school; ämnesövergripande arbetssätt; ämnesintegration; ämnessamverkan; problembaserad undervisning; lärarsamverkan; gymnasieskolan;

  Sammanfattning : Ett ämnesövergripande arbetssätt har både en lång historia och genererar goda resultat,trots detta förskjuts lärarnas uppdrag mot andra, i vissa fall disparata, arbetsuppgifter inom utbildningsväsendet. Hur kommer det sig, är ett ämnesövergripande arbetssätt för svårt? Eller finns det andra förklaringar, det är det som denna studie skall försöka att titta närmare på. LÄS MER

 5. 20. A Web Application for Daily Staff Coordination in Hospital Care

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Hampus Adolfsson; Mattias Adolfsson; Daniel Wang; [2019]
  Nyckelord :hospital; care; coordination; schedule; scheduling; cross-platform; productivity; web application; usability; sjukhus; vård; organisering; schema; schemaläggning; plattformsöverskridande; produktivitet; webbapplikation; användbarhet;

  Sammanfattning : Stress and heavy workloads are commonplace for those who work within Swedish healthcare; the issue is exacerbated further by the current shortage of qualified personnel. Therein arises a need for tools to help lessen the burden on the personnel. LÄS MER