Sökning: "Samuel Gök"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Samuel Gök.

 1. 1. Controversy over Västlänken

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Samuel Gök; [2019-08-08]
  Nyckelord :infrastructure; facility siting; sense of place; power; rationality; democracy;

  Sammanfattning : This study explores the negative citizenry response to the infrastructure project known as Västlänken, a railway tunnel in central Gothenburg. The project has turned into a controversial conflict with political and public ramifications. LÄS MER

 2. 2. Stat och Informalitet - Ett förhållande mellan kommun och strandskydd

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Rita Wahlström; Samuel Gök; [2017-06-21]
  Nyckelord :informalitet; formalisering; värdefixering; strandskydd;

  Sammanfattning : Informalitet, handlingar ’on the fringes of the law’, är ett begrepp ofta förknippat med illegalahandlingar och verksamheter inom det ekonomiska ämnesområdet. Emellertid har en gruppnya forskare undersökt begreppet från ett annorlunda perspektiv. LÄS MER