Sökning: "Sandra Wilderoth"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Sandra Wilderoth.

 1. 1. EU data transfer requirements for an adequacy decision and the Vietnamese legal realities

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sandra Wilderoth; [2019]
  Nyckelord :EU law; comparative law; data protection; Vietnam; adequacy decision; data transfer; personal data; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In an increasingly globalized world and after a decade of digital revolution, the protection of personal data has fallen in the limelight. Nowadays, data is exchanged over the internet daily for various purposes, including strictly private, commercial, as well as public, which has raised concerns on how these transfers of personal data may affect the right to data protection and the right to privacy. LÄS MER

 2. 2. Det straffar sig - Fast mindre om mamma dödar dig. - En kritisk analys av barnadråpsbrottet.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sandra Wilderoth; [2017]
  Nyckelord :rättshistoria; rättssociologi; straffrätt; barnadråp; barnamord; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Om en moder uppsåtligen dödar sitt barn vid födseln eller under vissa förutsättningar efteråt, döms hon för brottet barnadråp. Det innebär att hennes gärning får ett lägre straff än vad som annars blivit fallet vid uppsåtligt dödande. LÄS MER