Sökning: "Sensationsjournalistik"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade ordet Sensationsjournalistik.

 1. 1. Vad menar medierna egentligen med en huligan?

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Stefan Larsson; Ramo Holmbom; [2018]
  Nyckelord :“ Huligan”; “Fotboll”; “Sensationsjournalistik”; “ Fallstudie”; “Media”;

  Sammanfattning : Problemformulering och syfte: Sedan tidigare har forskning haft svårt att definiera begreppet huliganism. Som förklaring har forskaren Aage Radmann bland annat kommit fram till att det är huliganism när medierna använder det begreppet. LÄS MER

 2. 2. Islamist, Antisemit eller Humanist? : En kvalitativ textanalys av två kvällstidningars gestaltning av Mehmet Kaplan mellan den 14-18 april 2016

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Liselott Stray; [2016]
  Nyckelord :Mehmet Kaplan; Conformation theory; Journalistic dramaturgy; Green Party; Content analysis; Mediated politics; Mehmet Kaplan; Gestaltningsteorin; Journalistisk dramaturgi Miljöpartiet; innehållsanalys; medierad politik;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att utforska hur Aftonbladet och Expressen gestaltade bostadsministern Mehmet Kaplan från den 14 april 2016 fram till 18 april 2016 då han avgick som minister. Syftet är också att se hur förändring av gestaltningen under dessa dagar ter sig. LÄS MER

 3. 3. Nyheter på 10 sekunder : En socialsemiotisk analys av CNNs stories på Snapchat

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Emma Öst; Esmeralda Johansson; [2016]
  Nyckelord :Mediekonvergens; Snapchat; CNN; Sensationsjournalistik; Socialsemiotik; Modalitet;

  Sammanfattning : Journalism as we know it today is facing massive change. Technological advances have enabled new ways of delivering news which differ from traditional means in both practical and content-related matters. This bachelors thesis intended to obtain greater understanding of how journalistic content manifested itself on the new media platform Snapchat. LÄS MER

 4. 4. Var finns de gröna nyheterna? : En jämförande studie mellan Dagens Nyheters och Aftonbladets miljöjournalistik, våren 2009 och 2013

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Tobias Bergman; [2014]
  Nyckelord :Aftonbladet; Dagens Nyheter; kvantitativ innehållsanalys; miljöjournalistik;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att få kunskap om tendenser i aktuell bevakning av miljöfrågor i en morgontidning jämfört med en kvällstidning. Tidigare studier har visat att miljönyheterna minskat i antal samtidigt som flera tidningar gjort nedskärningar de senaste åren. LÄS MER

 5. 5. Zlatan Ibrahimovic : En studie av gymnasieelevers och mediers bild av Zlatan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT); Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

  Författare :Emma Börjesson; Amina Farah; [2013]
  Nyckelord :Zlatan; media; gymnasieelver; diskursanalys; dagordningsteorin;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka hur elever samt tidningarna Aftonbladet och Sydsvenskan beskriver Zlatan Ibrahimovic. För att få svar på studiens frågeställningar har en enkätundersökning gjorts, där 60 gymnasieelever fick ingå. LÄS MER