Sökning: "Tobias Bergman"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Tobias Bergman.

 1. 1. Läxa i matematik: Vad säger forskningen? : Vilka faktorer påverkar effekten av läxa i matematik?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Matematiska institutionenLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Tobias Bergman; [2019]
  Nyckelord :läxa; matematik; undervisning;

  Sammanfattning : Denna litteraturstudie undersöker vilka faktorer som påverkar effekten som läxa har på elevers kunskaper i  matematik. Studien visar att läxa är ett komplext fenomen som påverkas av många faktorer och även varierar beroende  på ämne. På grund av komplexiteten begränsas studien till att undersöka effekten av läxa på individnivå. LÄS MER

 2. 2. Strukturering av jobbkort : -för ökad effektivitet i underhållsplaneringen

  L3-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Caroline Bergman; Tobias Bergman; [2015]
  Nyckelord :flygteknik; underhållsplanering; programmering;

  Sammanfattning : Det här Examensarbetet genomfördes i samarbete med Airline Support AB. Airline Support AB är i enlighet med EASA Part 145 en godkänd underhållsorganisation som utför flygplansunderhåll på uppdrag av operatörer och flygplansägare. Airline Support AB får av kund en arbetsorder som innehåller hundratals jobbkort utan inbördes ordning. LÄS MER

 3. 3. Var finns de gröna nyheterna? : En jämförande studie mellan Dagens Nyheters och Aftonbladets miljöjournalistik, våren 2009 och 2013

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Tobias Bergman; [2014]
  Nyckelord :Aftonbladet; Dagens Nyheter; kvantitativ innehållsanalys; miljöjournalistik;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att få kunskap om tendenser i aktuell bevakning av miljöfrågor i en morgontidning jämfört med en kvällstidning. Tidigare studier har visat att miljönyheterna minskat i antal samtidigt som flera tidningar gjort nedskärningar de senaste åren. LÄS MER

 4. 4. Hemlöshet och aktivitet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Tobias Bergman; Rilindje Kurtaj; [2013]
  Nyckelord :arbetsterapi; aktivitetsvetenskap; aktivitet; ”occupational injustice”; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Enligt Socialstyrelsen finns det omkring 34 000 hemlösa personer i Sverige. Att förlora sitt hem kan för många ge en känsla av att en bit av ens livshistoria och identitet skalas bort. Syftet med studien var att beskriva tillgänglig litteratur inom arbetsterapi och aktivitetsvetenskap med avseende på hemlöshet. LÄS MER

 5. 5. Polisens arbete mot fotbollsrelaterat våld

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Polisutbildningen; Umeå universitet/Polisutbildningen

  Författare :Tobias Hansson; Daniel Bergman; [2005]
  Nyckelord :Svårare brott;

  Sammanfattning : Detta arbete handlar Svenska supporterpolisens arbete mot huliganismen. Våldets uttåg från arenan, orsaker till detta och vilka problem det ställt till för polisen. Supporterpolisen i Sverige har en väl utarbetad strategi mot huliganerna och har även lyckats få bort det mesta läktarvåldet bort från arenorna. LÄS MER