Sökning: "Skillnader mellan Sverige och USA rättsväsendet"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Skillnader mellan Sverige och USA rättsväsendet.

 1. 1. Plea Bargain - Något för Sverige? En komparativ studie av amerikansk och svensk rätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Marika Jönsson; [2012]
  Nyckelord :straffrätt; komparativ rätt; plea bargain; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Behovet av effektiviseringar för lagföringen av personer som har begått brott har länge diskuterats framförallt ur ett effektiviserings perspektiv men även ur ett processekonomiskt perspektiv. Stora och komplicerade mål skapar långa och resurskrävande utredningar som dessutom låter den misstänkte sväva i ovisshet under en lång tid. LÄS MER

 2. 2. Produktansvaret gentemot konsumenter - En komparativ undersökning mellan USA och Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Johanna Haraldsson; [2009]
  Nyckelord :Skadeståndsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att beskriva och jämföra det utomobligatoriska strikta produktansvaret i USA och i Sverige. Många har hört talas om de enorma skadeståndsbelopp som ett flertal gånger har dömts ut till enskilda personer i USA, på grund av personskador orsakade av bristfälliga produkter. LÄS MER