Sökning: "Små- och mikroföretag"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade orden Små- och mikroföretag.

 1. 1. Hantering av teknisk skuld i små- och mikroföretag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Christopher Andersson; Felix Fritsche Lidforsen; Martin Larsson; [2019]
  Nyckelord :Teknisk skuld; Hantering; Små- och mikroföretag; Teknisk skuldhantering; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Teknisk skuld är ett begrepp som innebär att framtida kostnader kommer att uppstå för de som väljer att ta genvägar i utvecklingsarbetet. Teknisk skuld liknas ofta vid finansiella lån och be-höver inte vara negativt så länge skulden hanteras och inte blir för stor. LÄS MER

 2. 2. En studie i hur digitaliseringen har påverkat villkor och förutsättningar för mikroföretag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Niklas Malm; [2018]
  Nyckelord :digitalisering; mikroföretag; SMF; automatisering; effektivisering;

  Sammanfattning : Digitalisering är ett växande och hett ämne som handlar om att omvandla arbetsrutiner från att vara manuella till digitala. Det förekommer en stor del forskning kring digitalisering riktad mot små- och medelstora företag (SMF) vilket är en bred benämning som täcker företag mellan en och 249 anställda. LÄS MER

 3. 3. Tillväxt i mindre företag på en ny och växande marknad : Tillväxthinder och -möjligheter i en extern mikrokontext utifrån ett mindre företagsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Linus Grundström; Harald Steinbach; Rickard Nielsen; [2018]
  Nyckelord :Business growth; smaller businesses; competition; market development; product development; Tillväxt; mindre företag; konkurrens; marknadsutveckling; produktutveckling;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: Mikroföretag och små företag kan tillsammans definieras som mindre företag. Det som kännetecknar ett mindre företag är att ägaren ofta är en individ eller en mindre grupp. Målet i ett mindre företag är ofta att ledaren vill försäkra sig om överlevnad, bra levnadsstandard och god avkastning. LÄS MER

 4. 4. Varumärkesutveckling i nystartade klädföretag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Fredrik Andersson; Rasmus Hvorslev Billeschou; [2016]
  Nyckelord :SMF; Varumärke; Varumärkesutveckling; Varumärkesutvecklande aktiviteter; Entreprenören; Nystartade klädvarumärken;

  Sammanfattning : I mikroföretag samt små- och medelstora företag (SMF) är varumärkesutveckling en avgörande faktor när det kommer till om företaget kommer att lyckas etablera sig på marknaden eller inte. Till skillnad från större organisationer måste SMF, på grund av deras begränsade resurser, tackla arbetet med varumärkesutveckling med ett betydligt större fokus och effektivitet. LÄS MER

 5. 5. Små företag, stort lärande : En kvantitativ studie om förutsättningar för lärande för mikroföretagare

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Anna Engel; Daniel Nordin; [2016]
  Nyckelord :micro enterprises; conditions; learning; SME; mikroföretag; lärande; förutsättningar; SME;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka förutsättningar för lärande för mikroföretagare(ägare/chefer i företag med färre än 10 anställda). En webbenkät används för att samla in svarfrån 52 mikroföretagare i Sverige. LÄS MER