Sökning: "Sofia Wisén"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Sofia Wisén.

 1. 1. Krisstöd till anhöriga vid suicid : En kvalitativ intervjustudie med inriktning på professionellas upplevelser av krisstöd till anhöriga vid suicid

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Hälsohögskolan

  Författare :Veronica Österström; Sofia Wisén; [2023]
  Nyckelord :suicide; bereavement; crisis support; grief; stigmatization; suicide prevention; suicid; efterlevande; krisstöd; sorg; stigmatisering; suicidprevention;

  Sammanfattning : Suicid är ett folkhälsoproblem i Sverige som skapar ett stort lidande hos de anhöriga som blir kvar. De efterlevande drabbas ofta av psykisk ohälsa som genererar ett ökat behov av hjälp och stöd. Syftet med denna studie är att undersöka professionellas upplevelser av krisstöd till anhöriga vid suicid. LÄS MER

 2. 2. Viktiga faktorer för säkerhet och tillgänglighet vid hästhantering ur rullstolsburna ryttares perspektiv

  M1-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Annika Nordmark; Sofia Wisén; [2011]
  Nyckelord :Funktionshinder; Rullstol; Häst; Stall; Handikappridning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER