Sökning: "Sofie Rydin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sofie Rydin.

  1. 1. Det sitter i väggarna : En enkätstudie om säkerhetskultur i operationsmiljö

    Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

    Författare :Camilla Skoogh; Sofie Rydin; [2019]
    Nyckelord :Patient safety; teamwork; safety culture; operating theatre; Patientsäkerhet; teamarbete; operationssjukvård; säkerhetskultur; lidande;

    Sammanfattning : Bakgrund: Skador orsakade av vården medför både ett lidande för patienten menäven en stor kostnad för samhället. Operationsavdelningen är en högriskmiljö som ställer krav på både ett personlig riskmedvetet engagemang och ett väl fungerande teamarbete. LÄS MER