Sökning: "Sally"

Visar resultat 1 - 5 av 88 uppsatser innehållade ordet Sally.

 1. 1. Welding methods for electrical connections in battery systems

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Alec Chamberlain; Harald Larsson; Louise Nilsson; Daniel Vasquez; Samir Schouri; Elin Myrsell; Sally Walin; [2019]
  Nyckelord :Resistance spot welding; laser beam welding; ultrasonic welding; battery cell; electrical performance; weld quality; cost analysis; automation degree; production yield;

  Sammanfattning : The demand for high energy battery assemblies is growing in sectors such as transportation. Alongwith it is the need for reliable, efficient and cost-effective ways to electrically connect the batteries toensure their performance. Battery cells are most often put into modules or packs when produced forelectrically driven vehicles. LÄS MER

 2. 2. "Jag är inte där för att få betalt, jag är där för att jag bryr mig" : Relationsskapandets roll i socialt arbete och dess förutsättningar enligt professionella

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan; Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

  Författare :Sally Altai; Ida Bragge; [2019]
  Nyckelord :relationship based practice; social work; child welfare; social service; school counseling; symbolic interactionism; self-awareness; human service organisations; street level bureaucracy; Relationsskapande; socialt arbete; barn och unga; skolkurator; socialtjänst; symbolisk interaktionism; självmedvetande; människobehandlande organisationer; gräsrotsbyråkrati;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine the definition and meaning of a relationship-based social work, and what conditions are required for the professional to manage such. Based on seven qualitative interviews with professional social workers who work with children and adolescents, a thematic analysis was conducted based on the theoretical frameworks of Symbolic Interactionism and the organisational theories of Human Service Organisations and Street-Level Bureaucracy. LÄS MER

 3. 3. Faktorer som påverkar investeringsprocessen : - En komparativ fallstudie om de främsta faktorerna som påverkar investeringsprocessen i svenska kommunägda bostadsbolag

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Moa Persson; Sally Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Investment process; factors affecting the investment process; municipalhousing company; public good; investments in real estate; Investeringsprocess; faktorer som påverkar investeringsprocessen; kommunägda bostadsbolag; allmännytta; fastighetsinvestering;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Investeringar i företag och samhälle bidrar till en ökad BNPtillväxt därför är det av betydande vikt att identifiera investeringsbegreppet. Investeringar är även avgörande för ett företags framtida överlevnad därav är det viktigt att förstå investeringsprocessen och vilka faktorer som påverkar den. LÄS MER

 4. 4. Att locka och behålla : En kvalitativ studie om två organisationers arbete med employer branding

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Sally Ismail; Natalie Pastoriza Pehrsson; [2019]
  Nyckelord :employer branding; extern employer branding; intern employer branding; arbetsgivarvarumärke; arbetsmiljö; utvecklingsmöjligheter;

  Sammanfattning : Tidigare forskning har visat att rörligheten på arbetsmarknaden har ökat och att det finns en brist på kvalificerade arbetare. Arbetsgivarna har försökt att uppmärksamma detta problem genom att arbeta på sitt employer brand. LÄS MER

 5. 5. Könsneutral lagstiftning för jämställdhet : En jämförande studie om Sverige och Storbritanniens föräldraförsäkringssystem

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Sally Grahn; [2019]
  Nyckelord :Sverige; Storbritannien; föräldraförsäkring; Shared Parental Leave SPL ; föräldraledighet; feministisk institutionell teori; könskontrakt; könsroller.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER