Sökning: "Spårning"

Visar resultat 1 - 5 av 77 uppsatser innehållade ordet Spårning.

 1. 1. Spårning - en medeltida klyvteknik

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Alexander Engelmark; [2019-05-08]
  Nyckelord :Cleaving; Craft knowledge; Hewing; Medieval craft technique; Reconstruction; Tacit knowledge; Klyvning; Hantverksvetenskap; Spårning; Rekonstruktion; Tyst kunskap; Sprätthuggning;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen i Bygghantverk, Institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet.... LÄS MER

 2. 2. Spårning av tungmetaller i Västra strandens avloppsreningsverks ledningsnät

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Kristian Johansson; [2019]
  Nyckelord :fosfor; uppströmsarbete; ecoscope; avloppsslam; slamspridning;

  Sammanfattning : Sewage sludge contains several important nutrients that can be utilized byrecycling to arable land. This is especially important for phosphorus which is a finite resource and an important nutrient in agriculture. It is, however, important that the sewage sludge is free from high concentrations of harmful substances. LÄS MER

 3. 3. Perceived Affordance and Socio-Technical Transition: Blockchain for the Swedish Public Sector

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :JOHAN R. JONSSON; [2018]
  Nyckelord :blockchain; distributed ledger technology; public sector; digitalization; socio-technical transition; multi-level perspective; affordance theory; general purpose technology; blockkedja; distribuerad huvudbok; offentlig sektor; digitalisering; socio-teknisk övergång; multinivåperspektiv; görlighetsteori; genombrottsteknologi;

  Sammanfattning : The Swedish public sector is under constant pressure to improve processes and services through further digitalization. Blockchain is a novelty technology which shows promise of enabling functionalities which are desired within the sector. LÄS MER

 4. 4. ACM 9000 : Automated Camera Man

  Kandidat-uppsats, KTH/Mekatronik; KTH/Mekatronik

  Författare :GUSTAV BURMAN; SIMON ERLANDSSON; [2018]
  Nyckelord :mecatronics; robot; autonomous; tracking; filtering; mekatronik; robot; automatiserad; spårning; filtrering;

  Sammanfattning : Today’s digital society is changing the way we learn and educate drastically. Education is being digitalized with the use of online courses and digital lectures. LÄS MER

 5. 5. Detection and tracking of unknown objects on the road based on sparse LiDAR data for heavy duty vehicles

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Albina Shilo; [2018]
  Nyckelord :Lidar; arbitrary object detection; object tracking;

  Sammanfattning : Environment perception within autonomous driving aims to provide a comprehensive and accurate model of the surrounding environment based on information from sensors. For the model to be comprehensive it must provide the kinematic state of surrounding objects. LÄS MER